The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) to Europejska Sieć Komisji ds. Rzetelności Naukowej skupiająca ekspertów zajmujących się rzetelnością badań naukowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć została utworzona z inicjatywy dyrektora brytyjskiego biura ds. rzetelności badań naukowych (UKRIO) oraz ośmiu osób zajmujących się tym zagadnieniem zaraz po Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Rzetelności Badań Naukowych (1st World Conference on Research Integrity), która odbyła się w Lizbonie w 2007 r.

Obecnie w Sieci zrzeszonych jest 29 organizacji członkowskich z 23 krajów europejskich. Członkostwo jest otwarte dla przedstawicieli urzędów lub organizacji krajowych zajmujących się rzetelnością badań naukowych, a także innych grup, które wspierają cel ENRIO, czyli dbałość i odpowiedzialność za sprawy rzetelności badań naukowych. ENRIO to sieć nieformalna, niemająca osobowości prawnej.

Narodowe Centrum Nauki zostało członkiem ENRIO w kwietniu 2018 r. Oprócz Centrum Polskę reprezentuje również Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Europejską Siecią Komisji do spraw Rzetelności w Nauce przy Prezydium PAN.