European Research Council (ERC) to organizacja wspierająca badania naukowe w Europie. Jej priorytetem jest promowanie interdyscyplinarnych badań wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Mająca siedzibę w Brukseli agencja co roku ogłasza konkursy dla młodych naukowców – Starting Grants i Consolidator Grants oraz doświadczonych badaczy – Advanced Grants. Ponadto w marcu 2011 r. ERC wprowadziła program Proof of Concept przeznaczony dla naukowców już wcześniej wyróżnionych przez europejską agencję, dzięki któremu mogą oni rozwinąć stosowany aspekt badań prowadzonych w ramach poprzednich grantów. Od niedawna o środki ERC w ramach konkursu Synergy Grants mogą się również ubiegać zespoły naukowe prowadzące badania interdyscyplinarne.

Współpraca z ERC

Narodowe Centrum Nauki stale współpracuje z przedstawicielami ERC. Członkowie Rady NCN uczestniczą w konferencjach organizowanych przez agencję oraz pełnią funkcje ekspertów oceniających wnioski o finansowanie badań składane do ERC. Ponadto pracownicy Narodowego Centrum Nauki biorą udział w warsztatach ERC dotyczących wdrażania konkursów, ewaluacji projektów, a także oceny raportów z ich realizacji.