Powstała w 1991 r. Research Council of Lithuania (RCL, w j. litewskim Lietuvos mokslo taryba, LMT) jest instytucją wspierającą projekty naukowe z zakresu badań podstawowych, finansuje także wieloletnie programy strategiczne oraz angażuje się w inicjatywy międzynarodowe. RCL kształtuje również politykę naukową na Litwie oraz pełni rolę doradczą wobec parlamentu oraz rządu litewskiego.

16 listopada 2016 r. w Krakowie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz przewodniczący RCL prof. Dainius Pauža podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego został ogłoszony konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpoczął się w drugiej połowie 2017 r.


Kontakt

dr Ewelina Szymańska-Skolimowska, tel. 12 341 9155

Magdalena Nowak, tel. 538 185 453