Ogłoszenie Weave-UNISONO

Konkurs  BEETHOVEN LIFE 1 to nowy wspólny konkurs NCN i DFG, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu. Obszary przedmiotowe tych badań odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:  

  • Review Boards /Fachkollegien DFG: 201-207,
  • Panele NCN: NZ1-NZ9.

W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 agencja DFG pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez DFG zgodnie z zasadami stosowanymi w Individual Research Grants Programme DFG.

Ogłoszenie konkursu: 14 września 2018 r.

Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Zobacz wyniki

Zobacz treść ogłoszenia


Kontakt NCN:

dr Anna Wiktor, tel. 12 341 9166 (nauki o życiu)


Kontakt DFG:

Dr. Katharina Hartmann, tel.: +49 228 885-2342 (nauki o życiu)

Jennifer Seemann,  Tel. +49 228 885-2452 (kontakt ds. administracyjnych)