Aktualności

 • W dniu 24 listopada 2010 roku została zawarta umowa najmu pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Biprostalem SA. W imieniu Centrum umowę podpisał pełnomocnik ds. utworzenia NCN, prorektor UJ prof. Szczepan Biliński. Ze strony Biprostal SA umowę podpisał… czytaj dalej
 • 1.10.2010 - Powołanie przez panią prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN. 1.10.2010 – 30.11.2010 - Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Rady NCN. Kandydaci na… czytaj dalej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.… czytaj dalej
 • W związku z wejściem w życie pakietu ustaw reformujących system nauki w Polsce, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka powołała Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Zespołowi przewodniczyć będzie prof. Maciej… czytaj dalej
 • Dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 24 + LAP/Weave oraz SONATA 18. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie… czytaj dalej
 • Dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków niespełniających wymagań formalnych w konkursie MINIATURA 7, które zostały złożone do NCN w lutym 2023 r. Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej… czytaj dalej
 • W dniu 2 lutego 2023 r. zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursie POLONEZ BIS 3. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na… czytaj dalej
  W dniu 2 lutego 2023 r. zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursie POLONEZ BIS 3.
 • Informujemy, że dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach SONATA BIS 12 i MAESTRO 14. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w… czytaj dalej
 • Informujemy o udostępnieniu w systemie OSF I etapu modułu aneksowego dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej. Moduł umożliwia przygotowanie i pobranie wzoru aneksu dotyczącego zmiany okresu realizacji projektu badawczego dla konkursów OPUS,… czytaj dalej
 • Informujemy, że w związku z pracami zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN, w dniach od 20 października do 18 listopada oraz od 22 do 25 listopada 2022 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w… czytaj dalej
 • Dziś zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach OPUS 23 i PRELUDIUM 21. Przypominamy, że decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu… czytaj dalej
Kod CSS i JS