Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4


wtorek, 15 grudnia 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4.

  • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
  • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
  • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 marca 2016 r.