wt., 14/12/2021 - 11:46
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki wspiera międzynarodową współpracę badawczą, a potwierdzeniem tej aktywności jest zaangażowanie w programie Weave-UNISONO, którego celem jest finansowanie dwu- i trójstronnych projektów realizowanych wspólnie przez zespoły badawcze z Polski oraz Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, a od 2022 r. także z Luksemburga i Belgii-Flandrii.

Publikujemy wyniki konkursu Weave-UNISONO dla wniosków, które zostały złożone do agencji Grantová Agentura České Republiky (GAČR) jako lead agency. Aż 10 zespołów z całej Polski już wkrótce będzie mogło rozpocząć prace badawcze. Na realizację projektów z udziałem czeskich partnerów otrzymają finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w wysokości niemal 10 mln zł. Na listach rankingowych znajduje się pięć projektów zakwalifikowanych do finansowania z grupy nauk ścisłych i technicznych, cztery projekty z grupy nauk o życiu oraz jeden z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wśród tematów badań znalazły się m.in. mikrobiologiczne sieci pokarmowe, algorytmy do identyfikacji elektrofizjologicznych cech kodowania i przywoływania pamięci u ludzi w śródczaszkowym EEG oraz zagadnienie zmęczenia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pełne listy rankingowe.

Prostsze procedury

Konkurs Weave-UNISONO ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP). Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku.

Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu Weave o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie Weave. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Od stycznia 2022 r. do programu Weave-UNISONO dołączą także agencje finansujące badania naukowe z Luksemburga (Fonds National de la Recherche – FNR) oraz Belgii-Flandrii (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO).

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania przez GAČR to  kolejna lista projektów wyłonionych w ramach konkursu Weave-UNISONO. Pierwsza lista rankingowa została opublikowana we wrześniu i zawierała projekty zakwalifikowane do finansowania przez szwajcarską agencję Swiss National Science Foundation (SNSF).