pt., 13/01/2023 - 15:06
Kod CSS i JS

Dzięki współpracy NCN z czeską agencją Czech Science Foundation (GAČR) sześć zespołów z Polski będzie mogło już wkrótce rozpocząć prace badawcze. Na współpracę z partnerami czeskimi otrzymały niemal 7 mln zł. Cztery projekty będą realizowane w grupie nauk ścisłych i technicznych, dwa w obszarze nauk o życiu.

Finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych na projekt „Nanodrutowe heterostruktury ZnO/(Al,Ga)N dla optoelektroniki” otrzymał prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kierownikiem projektu po stronie partnera zagranicznego będzie dr hab. inż. Jan Grym z Instytutu Fotoniki i Elektroniki Czeskiej Akademii Nauk. Przyznane środki to niemal 1,2 mln złotych.

Badania na temat nadprzewodzących nanohybryd w warunkach nierównowagowych przeprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Domański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z dr. hab. Tomášem Novotným z Uniwersytetu Karola w Pradze. Projekt będzie realizowany w ramach grupy podmiotów polskich, z udziałem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Fizyki). Budżet polskiej części projektu to prawie 1,4 mln złotych.

Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA będą tematem badań prof. dr hab. Artura Bednarkiewicza z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, które zrealizuje wraz z prof. dr hab. Hansem Gorrisem z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Kwota przeznaczona na projekt wynosi niemal 1,6 mln złotych.

Prawie 400 tys. złotych otrzymał prof. dr hab. inż. Paweł Pohl z Politechniki Wrocławskiej na realizację projektu pt. „Wszechstronne źródła plazmy i zaawansowane podejście do przetwarzania sygnału jako nowe koncepcje w analizie pierwiastków śladowych w spektrometrii atomowej.” Badania będzie realizować wspólnie z dr. Janem Kratzerem z Instytutu Chemii Analitycznej Czeskiej Akademii Nauk.

W obszarze nauk o życiu finansowanie w wysokości ponad 1,3 mln złotych przyznano dr Małgorzacie Stanek z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu na temat wpływu obcych i rodzimych roślin drzewiastych na roślinność i glebę. Kierownikiem po stronie partnera zagranicznego będzie dr Jan Pergl z Instytutu Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, zaś partnerem projektu po stronie polskiej będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Drugi polsko-czeski projekt sfinansowany w tej grupie nauk dotyczy badań nad izoformą tropomiozyny Tpm2.3 w regulacji dynamiki aktyny i metastazy osteosarkomy. Badania poprowadzą prof. dr hab. Joanna Moraczewska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz dr Petr Beneš z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Przyznana kwota wynosi niemal 1,1 mln złotych.

Decyzje dla pozostałych wniosków złożonych do konkursu Weave-UNISONO w 2022 r. i ocenianych w czeskiej agencji GAČR zostaną przesłane Wnioskodawcom w późniejszym terminie.  

Listy rankingowe Weave-UNISONO

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.