wt., 24/05/2022 - 12:33
Kod CSS i JS

Projekt realizowany we współpracy polsko-austriackiej dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na sfinansowanie badań NCN przeznaczy ponad 935 tys. złotych.

Polsko-austriacki projekt z obszaru nauk ścisłych i technicznych pt. Klasyfikowanie modeli Pochodnych Aksjomatu Determinacji otrzymał finansowanie na trzy lata. Naukowcy z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem dra Grigora Sargsyana wraz z badaczami z Technische Universität Wien będą badać obiekty łagodne w Modelach Wywiedzionych. Za główny cel projektu naukowcy obrali klasyfikację obiektów łagodnych przy założeniu istnienia wielkich liczb kardynalnych. Wniosek był oceniany przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) jako agencję wiodącą.

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny..

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.

Ogłoszenie konkursowe

Listy rankingowe