Informacje dla wnioskodawców


Warsztaty dla wnioskodawców

Instrukcja zakładania konta ZSUN/OSF

Instrukcje przygotowania wniosków w aktualnie otwartych konkursach

MINIATURA 4 - najczęściej zadawane pytania

Pomoc publiczna

Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP

Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

  • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej – wyszukaj opiekuna projektu
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)