25 czerwca 2018 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 września 2017 r.:

  • DAINA 1 – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN

Lista rankingowa:

  • Konkurs: DAINA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr hab. Wojciech Sowa, dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek, dr Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 września 2017 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Przyznane środki (PLN)
1Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii EuropejskiejConstitutional Consciousness as a Remedy for the Crisis of Discourse and Democracy Deficit in the European Uniondr hab. Bartosz Adam WojciechowskiUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i AdministracjiIrmantas JarukaitisVilniaus universitetas531 720
2Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczymFinancial capacity of jagiellonian states in the 16th century in the comparative perspectivedr Piotr GuzowskiUniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-SocjologicznyMarius SirutavičiusVytauto Didžiojo universitetas967 400
3Muzyka czasu przemian: wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 rokuMusic of Change: Expression of Liberation in Polish and Lithuanian Music Before and After 1989dr hab. Małgorzata Bożena Janicka-SłyszAkademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejRūta Stanevičiūtė-KelmickienėLietuvos muzikos ir teatro akademija720 800
4Percepcja żubra i pierwotnego lasu w XVIII i XIX wieku: wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i LitwyPerception of European bison and primeval forest in the 18th-19th century: shared cultural and natural heritage of Poland and Lithuaniadr Tomasz SamojlikInstytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii NaukAurika RičkienėGamtos tyrimų centras290 980
5Elastyczność relacji pracodawca-pracownik a nierówności na rynku pracyFlexibility in industrial relations and labor market inequalitydr hab. Joanna TyrowiczFundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)Romas LazutkaVilniaus universitetas554 453
6Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UEProduct and labor market reforms and economic activity in the EU countriesdr hab. Piotr Bartosz CiżkowiczSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz EkonomicznychPovilas LastauskasVilniaus universitetas594 580
7CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście BrexituCEEYouth: The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexitdr hab. Izabela Barbara Grabowska-LusińskaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i SpołecznychDovilė JonavičienėViešosios politikos ir vadybos institutas955 920
8Narzędzia CRISPR do badania rozwoju zarodkowego danio pręgowanegoCRISPR tools for the study of embryonic development in zebrafishprof. dr hab. Matthias BochtlerMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i KomórkowejGintautas TamulaitisVilniaus universitetas1 634 500
9Systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin - adaptacja do zmiany środowiska z wodnego na lądoweLong-distance electrical signaling systems in plants - adaptation to the change from water to terrestrial environmentprof. dr hab. Kazimierz Maria TrębaczUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i BiotechnologiiVilma KisnierienėVilniaus universitetas566 750
10Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu ArktykiArctic benthic ecosystems under change: the impact of deglaciation and boreal species transportation by macroplasticprof. dr hab. Jan Marcin WęsławskiInstytut Oceanologii Polskiej Akademii NaukSergej OleninKlaipėdos universitetas1 002 400
11Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i PolskiGenomic insights into the mechanisms of drug resistance, virulence and transmission of Mycobacterium tuberculosis strains from Lithuania and Polanddr Tomasz JagielskiUniwersytet Warszawski, Wydział BiologiiPetras StakėnasVilniaus universitetas1 743 194
12Polsko-litewskie polowanie na galaktyczne czarne dziuryPolish-Lithuanian Black Hole huntdr hab. Łukasz WyrzykowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Obserwatorium AstronomiczneMarius MaskoliūnasVilniaus universitetas1 214 400
13Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłościCognitive Engine for Radio Environment Awareness in Networks of the Futureprof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna BoguckaPolitechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i TelekomunikacjiTomas KrilaviciusBaltijos pažangių technologijų institutas764 820
14Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa poźnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystegoIchnological and sedimentological evidence of late glacial and Holocene environmental changes in the eastern European Sand Beltprof. dr hab. czł. koresp. PAN Alfred UchmanUniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i GeologiiAndrej SpiridonovVilniaus universitetas1 050 735
15Terahertzowe wzbudzenia plazmowe w jednowymiarowych tranzystorach GaN/AlGaNTerahertz Plasma Wave Instabilities in GaN/AlGaN Nanowiresdr Maciej SakowiczInstytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii NaukIrmantas KašalynasValstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras1 477 549
16Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowoStrain engineering of proton conducting oxidesprof. dr hab. inż. Maria Jadwiga GazdaPolitechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki StosowanejGiedrius LaukaitisKauno technologijos universitetas659 985

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs: DAINA 1

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS109967
NZ53474
ST91725
Suma25321516

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF, na stronie internetowej Centrum oraz przekazywane w drodze decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Decyzje są doręczane wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, na wskazany we wniosku adres elektroniczny. Więcej o zasadach doręczania decyzji przez NCN.
W terminie wskazanym w decyzji, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w NCN projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Projekt umowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy oraz kierownika projektu badawczego należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.