Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają dodatkową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu GRIEG ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r., realizowanego w ramach tzw. funduszy norweskich.

Finansowanie w konkursie GRIEG: 85% – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 15% – współfinansowanie krajowe.


Dodatkowa lista rankingowa

  • Konkurs: GRIEG
  • Koordynator: dr Katarzyna Jarecka-Stępień, dr Monika Pobiega, dr Aleksandra Friedl
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.
  • Data publikacji: 8 października 2021 r.
Tytuł  projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu/Partnerzy Przyznane środki (PLN)/(EUR)
Nowe mechanizmy regulacji aktywności PAD. Specyficzność substratowa i aktywacja deiminaz peptydyloargininy w kontekście reumatoidalnego zapalenia stawów. dr Tomasz Kantyka

Uniwersytet Jagielloński

6 125 205 PLN / (1 437 875 EUR)

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet w Bergen

Teranostyczne nanonośniki dla dostarczania leków w chorobach centralnego układu nerwowego prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 6 296 902 PLN / (1 478 181 EUR)

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

SINTEF AS

Szpital Uniwersytecki Oslo

Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych dr hab. Mateusz Grygoruk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6 384 478 PLN / (1 498 739EUR)

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU)

Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych (NIBIO)

Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności: Fonologia i składnia dr hab. Magdalena Anna Wrembel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 745 936 PLN / (1 114 096 EUR)

UiT Arktyczny Uniwersytet w Norwegii

NTNU Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii

Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski Uniwersytet Gdański 6 389 850 PLN / (1 500 000 EUR)

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Warszawski

University of Bergen

"RAW – Recesja i Więdnięcie" – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? dr Mateusz Juliusz Moskalik Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 5 725 338 PLN / (1 344 008 EUR)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Zachodnio Norweski Uniwersytet Nauk Stosowanych (HVL);

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między "potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw" a "idealnymi typami dobrostanu" zakrojone na pięćdziesiąt krajów dr Jakub Piotr Kryś Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk 6 389 849 PLN / (1 500 000 EUR)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

University of Oslo