Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. WYNAGRODZENIA W GRANTACH NCN: ZALECENIA RADY

  Rada NCN wydała zalecenia w sprawie wynagrodzeń w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zalecenia dotyczą wyłącznie nowych zatrudnień, finansowanych ze środków przekazanych przez NCN na podstawie umów o pracę. Zalecana wysokość stawek. Rada postanowiła nie formułować żadnych zaleceń co do wysokości dodatkowych wynagrodzeń, przyznawanych osobom już zatrudnionym na umowy o pracę w jednostkach realizujących granty NCN, uznając, że wynagrodzenia realizowane np. w formie umów cywilnoprawnych powinny podlegać wewnętrznym regulacjom jednostek.

 2. PROF. BŁAŻEWICZ LAUREATEM NAGRODY COPERNICUS

  Mamy przyjemność poinformować, że prof. Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej, członek Rady Narodowego Centrum Nauki został laureatem czwartej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus, wspólnie z prof. Erwinem Peschem z Uniwersytetu w Siegen. Wyróżnienie to przyznano im za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze, w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowania zadań (optymalizacja procesów przemysłowych) i bioinformatyce. Więcej…

  Profesorowi Błażewiczowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej.

 3. BUDŻET OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 I SONATA BIS 1 ZWIĘKSZONY

  Rada NCN podczas ostatniego przedwakacyjnego posiedzeni m.in. ustaliła, jakie kwoty zostaną przeznaczone na finansowanie projektów w konkursach OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1. Budżet konkursów został zwiększony o 50 milionów złotych, do łącznej kwoty 350 milionów złotych. Więcej…

  Tymczasem w NCN trwa ocena wniosków złożonych w tych konkursach. Najpierw są poddawane ocenie formalnej, a więc są weryfikowane pod kątem spełniania warunków przewidzianych w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach. Następnie przechodzą pierwszy etap oceny indywidualnej, kiedy to wnioski oceniają członkowie Zespołów Ekspertów (ZE), powołanych oddzielnie dla każdego panelu dyscyplin. Tuż po wakacjach, na początku września odbędą się pierwsze posiedzenia ZE. Eksperci podczas spotkań panelowych zdecydują, które wnioski zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny.

 4. CO BADAJĄ NAUKOWCY, KTÓRZY OTRZYMALI GRANTY Z NCN?

  Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy sekcję Przykłady finansowanych projektów, gdzie regularnie będą pojawiać się opisy wybranych badań prowadzonych ze środków pochodzących z naszych grantów. Już dziś można przeczytać m.in. o projekcie prof. dra hab. Aleksandra Bilewicza z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, który prowadzi badania nad wykorzystaniem nanozeolitów w celowanej terapii oraz dra inż. Romana Majora z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie pracującego nad analogami tkanek naturalnych, które będzie można zastosować w kardiochirurgii.

 5. AKTUALIZACJA INSTRUKCJI SKŁADANIA RAPORTÓW KOŃCOWYCH W KONKURSACH 30-40

  Zaktualizowaliśmy instrukcję składania raportów końcowych dla projektów finansowanych w ramach konkursów 30-40, które zostały rozstrzygnięte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przekazane do Narodowego Centrum Nauki. Przygotowaliśmy dla Państwa również wzory tabeli pomocne przy sporządzaniu raportów końcowych, w formie plików .xls. Instrukcja oraz tabele dostępne są w sekcji Informacje dla realizujących projekty.