Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

  W dniach 8-9 maja 2013 r. na Śląsku odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki.  Organizatorami wydarzenia były: Narodowe Centrum Nauki i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich. Zainteresowaniem cieszyły się spotkania tematyczne, podczas których badacze, a zwłaszcza osoby rozpoczynające karierę naukową, mieli okazję zapoznać się z ofertą konkursową Centrum, dowiedzieć się jak starać się o finansowanie projektów oraz jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek, który będzie mieć szansę na otrzymanie finansowania. We współpracy z Radą Młodych Naukowców zostało zorganizowane seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, z którego nagranie dostępne jest na stronie Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Podczas dni NCN odbyły się również warsztaty dla pracowników administracji, które były okazją do przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez NCN. Na stronie Centrum została udostępniona prezentacja przygotowana na to spotkanie.W drugim dniu po raz pierwszy została wręczona młodym badaczom Nagroda Narodowego Centrum Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych. Laureatami nagrody w poszczególnych grupach nauk zostali: dr Anna Matysiak (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce), dr hab. Andrzej Dziembowski (Nauki o Życiu) oraz dr hab. Piotr Garstecki (Nauki Ścisłe i Techniczne).
  Podczas Dni NCN prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN, oraz prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, udzielili wielu wywiadów, w których mówili o finansowaniu badań podstawowych w Polsce Polskie Radio Katowice, Kawa na ławę – Radio Katowice, Gość aktualności – TVP Katowice. Podsumowanie dni NCN.

 2. ZNANE WYNIKI KONKURSÓW OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2

  W systemie OSF zostały udostępnione listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania oraz uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych 15 września 2012 r. Więcej Informacji.

 3. MAJOWE POSIEDZENIE RADY NCN

  W dniu 8 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo zorganizowane w Katowicach w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki. W posiedzeniu Rady udział wzięli zaproszeni goście m.in: władze wojewódzkie i miejskie, członkowie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele polskich instytucji naukowych. Kluczowym punktem obrad była dyskusja na temat strategii rozwoju badań podstawowych w świetle programu Horyzont 2020 w aspekcie krajowym i regionalnym. W dalszej części posiedzenia Rada ustaliła podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach, dla których termin składania wniosków upłynął 15 marca 2013 r. Podsumowanie posiedzenia.

 4. CHIST-ERA CONFERENCE 2013

  Konsorcjum CHIST-ERA II zaprasza do udziału w konferencji „CHIST-ERA Conference 2013”, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w Brukseli. Uczestnictwo w konferencji to wyjątkowa możliwość spotkania z przedstawicielami programu CHIST-ERA II oraz ekspertami z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST – Information and Communication Science and Technologies). W trakcie konferencji naukowcy będą mieli okazję nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami i omówić szczegóły przyszłej współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Więcej informacji.

 5. INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5

  Opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r., w oparciu o uchwały Rady NCN (OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5). Przypominamy, że w systemie OSF są dostępne elektroniczne formularze wniosków dla tych konkursów. Więcej Informacji.

 6. ZMIANA TERMINU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZA RAPORTU ROCZNEGO I KOŃCOWEGO W SYSTEMIE OSF

  Ze względu na problemy techniczne formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów badawczych złożonych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki zostaną udostępnione w systemie OSF w dniu 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, termin składania raportów zostaje przesunięty na dzień 30 września 2013 r. dla raportów rocznych w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r. oraz dla raportów końcowych w przypadku projektów zakończonych do czerwca 2013 r.

  Więcej Informacji.

 7. UDZIAŁ DYREKTORA NCN W „ANNUAL GLOBAL MEETING 2013 OF THE GLOBAL RESEARCH COUNCIL”

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w corocznym posiedzeniu Global Research Council odbywającym się w Berlinie w dniach 27 – 29 maja br. W spotkaniu uczestniczyło siedemdziesięciu szefów instytucji finansujących badania naukowe z całego świata, a także goście reprezentujący ważne instytucje związane z nauką i polityką naukową. W pierwszej sesji Europę i organizację Science Europe reprezentował dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk, wygłaszając referat pt. „The National Science Centre (NCN) and responsible conduct of research”. Więcej Informacji.

 8. ILE KOSZTUJE NCN?

  Jak wygląda współpraca międzynarodowa realizowana przez Narodowe Centrum Nauki w obszarze badań podstawowych? Jaki jest koszt obsługi IT Centrum? Jak koszt funkcjonowania NCN wypada na tle innych agencji zajmujących się finansowaniem nauki? W odpowiedzi na te i wiele innych pytań na temat NCN, polecamy drugą część artykułu autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum i Klaudii Kędzierskiej, głównej księgowej NCN, który ukazał się w najnowszym „Forum Akademickim”.