Wróć do archiwum newslettera NCN

WYDARZENIA

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W BADANIACH NAUKOWYCH

W dniu 19 lutego 2014 r. w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między NCN a Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG), którego celem jest organizacja wspólnego konkursu na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W uroczystości wzięła udział Minister NiSW prof. Lena Kolarska-Bobińska. Więcej.

WIZYTA MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W dniu 19 lutego br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska odwiedziła Narodowe Centrum Nauki i wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady NCN. Dyskusja poświęcona była roli Centrum w finansowaniu badań podstawowych. Więcej.

DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI – LUBLIN 2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. po raz drugi odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Tym razem Centrum zawita do Lublina. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są tutaj.

WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Podczas Dni NCN odbędą się warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji. Więcej.

LUTOWE POSIEDZENIE RADY NCN

Kluczowym punktem lutowych obrad było dokonanie podziału środków finansowych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Rada zwiększyła wysokość zaplanowanych środków na projekty zgłaszane w tych konkursach do łącznej kwoty 280 mln zł. Więcej.


CO NOWEGO

JAK WSPÓŁPRACUJE SIĘ Z NCN

Na stronie NCN opublikowane zostały wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych odpowiedzialnych za obsługę projektów badawczych finansowanych przez NCN. Więcej.

ZESTAWIENIA RANKINGOWE GRANTOBIORCÓW NCN

W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe zestawienia rankingowe podmiotów, którym NCN przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. Więcej.

NOWY CZŁONEK RADY NCN

Prof. Jacek Tejchman-Konarzewski został powołany na nowego członka Rady NCN na okres od 16 stycznia 2014 r. do 14 grudnia 2016 r. Na lutowym posiedzeniu Rady przyjął z rąk przewodniczącego prof. Michała Karońskiego nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej.


KONKURSY

RAPORTY ROCZNE I KOŃCOWE

W systemie OSF udostępnione zostały formularze raportów rocznych za 2013 r. oraz raportów końcowych z realizacji projektów finansowanych w ramach konkursów NCN. Więcej.

INSTRUKCJE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW

W sekcji "Najczęściej zadawane pytania" zostały opublikowane szczegółowe instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.:

  • SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze;
  • ETIUDA 2 – na stypendia doktorskie;
  • FUGA 3 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

FORMULARZE WNIOSKÓW DLA KONKURSÓW ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1

W systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 2, FUGA 3, SYMFONIA 2, TANGO 1. Nabór wniosków potrwa do 17 marca 2014 r.


PUBLIKACJE

NCN W STYCZNIOWYM NUMERZE „FORUM AKADEMICKIEGO”

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Forum Akademickiego”, w którym ukazały się artykuły na temat NCN autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN, oraz dr Doroty Kiebzak-Mandery, koordynatorki dyscyplin. Więcej.