KONKURSY

Wyniki konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

29 stycznia ogłosiliśmy wyniki trzech konkursów na projekty badawcze MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r. Na finansowanie projektów przyznano łącznie niemal 195,5 mln zł.

Harmonogram konkursów NCN 2016

Rada NCN przyjęła harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2016 r. Tradycyjnie zaplanowano ogłoszenie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Spośród czternastu zaplanowanych konkursów, cztery zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.

Formularze wniosków dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 i SYMFONIA 4, w których nabór wniosków trwa do 15 marca, oraz formularz UNISONO.NORFACE: otwarcie konkursu z zakresu nauk społecznych

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci NORFACE na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). Wnioski będą przyjmowane do 30 marca.

Otwarcie konkursu Infect-ERA z zakresu chorób zakaźnych

Informujemy o nowym konkursie ogłoszonym przez sieć Infect-ERA na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące chorób zakaźnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i dokumentacją konkursową.

Konkurs JPI-EC-AMR: badanie zjawiska oporności na antybiotyki

Zapraszamy do udziału w konkursie sieci JPI-EC-AMR na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Ze szczegółowymi warunkami konkursu dla wnioskodawców z Polski można zapoznać się na naszej stronie.

WYDARZENIA

Spotkanie informacyjne: NORFACE DIAL i ENSUF

27 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone konkursom międzynarodowym z zakresu nauk społecznych: NORFACE - Dynamics of Inequality Across the Life-Course oraz ERA-NET Smart Urban Futures. Spotkanie zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Udział wicepremiera Jarosława Gowina w posiedzeniu Rady NCN

3 stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN, w którym uczestniczył Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskusja premiera z członkami Rady dotyczyła zagadnień związanych z zadaniami i planami Centrum na lata 2016-2017 oraz bieżących problemów polityki naukowej.CO NOWEGO

NCN uruchomiło system antyplagiatowy

Narodowe Centrum Nauki pozyskało licencję na korzystanie z systemu antyplagiatowego iThenticate, który pomoże upewnić się, że składane wnioski oraz powstałe w wyniku realizacji projektów NCN publikacje są przygotowywane rzetelnie i z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad.

Zmiana dotycząca obowiązkowego audytu zewnętrznego w projektach

Mocą uchwały Rady NCN zmieniona została wysokość całkowitej wartości projektów podlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Kwota, po przekroczeniu której projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania, wynosi obecnie 3 mln zł.

Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, zmienione zostały zasady składania odwołań od decyzji dyrektora NCN, określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki. Więcej informacji