WYDARZENIA

5 lat Narodowego Centrum Nauki

Zbliża się 5. rocznica inauguracji działalności NCN. Z tej okazji 4 marca w Krakowie odbędzie się sympozjum dotyczące sposobów wspierania wybitnych naukowców, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w ubieganiu się o finansowanie w ramach ERC. Drugim punktem programu będzie gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Udział podsekretarza Leszka Sirko w posiedzeniu Rady NCN

10 i 11 lutego w siedzibie NCN odbyło się posiedzenie Rady NCN, w którym uczestniczył prof. dr hab. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omówiono bieżące prace resortu dotyczące finansowania badań podstawowych oraz nowe inicjatywy Rady NCN, w tym możliwość organizacji staży we współpracy z European Research Council.

KONKURSY

Instrukcje składania wniosków: SYMFONIA 4, ETIUDA 4, FUGA 5 i TANGO 2

W sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.: SYMFONIA 4, ETIUDA 4, FUGA 5, TANGO 2.

M-ERA – nowy konkursu z zakresu nauk o materiałach

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk materiałowych, który zostanie ogłoszony w marcu 2016 r.

CO NOWEGO

Teoria Einsteina potwierdzona przy współudziale Polaków

Istnienie fal grawitacyjnych, przewidzianych przez ogólną teorię względności Einsteina, potwierdził międzynarodowy zespół badaczy. 14 września 2015 r. dwa detektory amerykańskiego obserwatorium LIGO zarejestrowały sygnał fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzającego się układu dwóch czarnych dziur. Prace polskiej grupy badawczej biorącej udział w projekcie finansowane są w ramach konkursu HARMONIA 6 Narodowego Centrum Nauki.

Aktualizacja modułu zestawień statystycznych

Na stronie NCN dostępny jest już zaktualizowany moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2015.

Otwarcie konkursu na stanowiska koordynatorów dyscyplin

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

PUBLIKACJE

Najlepsi dostają najwięcej

W lutowym „Forum Akademickim” wywiad z dyrektorem NCN prof. Zbigniewem Błockim o roli grantów w finansowaniu polskiej nauki oraz o przyszłości NCN.

Warto utrwalać i pielęgnować

Przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński opowiada o początkach Narodowego Centrum Nauki oraz zainicjowanych przez nie zmianach w polskim krajobrazie naukowym.

NCN – to już pięć lat!

Z okazji jubileuszu Centrum swoimi doświadczeniami dzieli się również prof. Andrzej Jajszczyk, pierwszy dyrektor NCN.