Wydarzenia

Rada NCN ustala warunki nowych konkursów

W dniach 8-9 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Rady NCN. Obradowano nad warunkami przeprowadzenia konkursów UWERTURA i SONATINA oraz tzw. małych grantów. Omówione zostały również założenia drugiej edycji konkursu BEETHOVEN.

Konkursy

Harmonogram 2016-2017 – kiedy ubiegać się o finansowanie?

Rada NCN podjęła decyzję o zmianie trybu oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie korekt w ogłoszonym niedawno harmonogramie konkursów NCN na lata 2016-2017.

Wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO 2

Dostępne są już wyniki pierwszego etapu konkursu TANGO, mającego na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Współorganizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeprowadzi teraz drugi etap procedury konkursowej.

MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 ogłoszone

15 czerwca ogłosiliśmy kolejne edycje konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. W związku z postulatami zgłaszanymi przez środowisko naukowe w regulaminie dwóch konkursów – MAESTRO i SONATA BIS – pojawiły się pewne zmiany. Termin składania wniosków upływa 15 września.

Dla współpracujących z USA – konkurs PIRE

Zapraszamy do udziału w konkursie Partnership for International Research and Education (PIRE), współorganizowanym przez National Science Fundation (USA). Liderami projektów powinni być naukowcy pracujący w USA, którzy mogą zaprosić do współpracy badaczy z krajów biorących udział w programie PIRE.

BEETHOVEN 2 ruszy jesienią

Druga edycja konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze, który przygotowujemy we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zostanie otwarta 15 września.

ERA-CAPS dla biologów molekularnych

Kolejnym nowym projektem NCN jest konkurs ERA-CAPS na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej roślin. Zespoły ubiegające się o grant powinny składać się z grup badawczych z co najmniej trzech krajów. Termin zgłaszania skróconych wniosków upływa 28 września 2016 r.

Co nowego

Zgłoś kandydata na członka Rady NCN

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Propozycje mogą zgłaszać jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowisko naukowe.

Kto wziął udział w konkursach NCN?

Opublikowaliśmy zestawienie prezentujące wszystkie jednostki naukowe i badawcze, które brały udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2015, wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Publikacje

Łowcy grantów i etyka

W czerwcowym numerze PAUzy Akademickiej ks. prof. Andrzej Szostek, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, wypowiada się na temat naukowców aplikujących o wiele grantów równocześnie oraz etycznych aspektów takich działań.