WYDARZENIA

Wicepremier Gowin na posiedzeniu Rady NCN

W dniach 17 i 18 stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W drugim dniu spotkania uczestniczył również Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szef resortu nauki dyskutował z Radą o roli NCN w systemie finansowania nauki, głównych kierunkach działania Centrum w nadchodzących latach oraz planowanych zmianach w nauce i szkolnictwie wyższym.

TANGO 3 – podpisanie porozumienia między NCN a NCBR

31 stycznia w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało podpisane porozumienie między Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie organizacji trzeciej edycji konkursu TANGO.

CO NOWEGO

NCN ułatwia realizację grantów

Po grudniowym spotkaniu ze środowiskiem naukowym, zainicjowanym przez NCN, wprowadzamy rozwiązania usprawniające działanie systemu grantowego. Z pełną listą usprawnień można zapoznać się na stronie Centrum.

Zwrot kosztów podróży dla ekspertów NCN

Na stronie NCN zamieściliśmy dwa nowe zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie zwrotów kosztów podróży dla ekspertów krajowych oraz zagranicznych.

KONKURSY

Dwa tygodnie na zgłoszenia do programu Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa Plancka ogłosiły w listopadzie konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W pierwszej edycji zostanie utworzone do trzech centrów. Zgłoszenia można nadsyłać jeszcze do 12 lutego 2018 r.

Do kogo trafi MINIATURA?

10 i 26 stycznia po raz ostatni została zaktualizowana lista rankingowa konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Tytuły zwycięskich projektów można znaleźć na stronie NCN.

ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 – formularze i instrukcje

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2 oraz formularz UNISONO dla konkursów międzynarodowych. Na stronie NCN dostępne są również instrukcje wypełniania wniosków w tych konkursach.

JPI AMR dla badaczy oporności na antybiotyk

Wspólnie z siecią JPI AMR zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Termin składania skróconych wniosków upływa 7 marca.