Konkursy

Ośmiu naukowców zdobyło prestiżowy grant UWERTURA 2

Rozstrzygnęliśmy drugą edycję konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC. Spośród 21 zgłoszonych wniosków finansowanie o łącznej kwocie 673 tys. zł uzyskało 8 projektów.

Pierwsi naukowcy nagrodzeni w konkursie MINIATURA 2

Znamy nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

15 mln zł dla laureatów konkursu ETIUDA 6

W szóstej edycji konkursu ETIUDA dla młodych naukowców finansowanie o łącznej wartości niemal 15 mln zł przyznano 147 naukowcom. Zwycięzcy otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku badawczym. Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCN.

SONATINA 2: 30 mln zł dla rozpoczynających karierę naukową

Znamy wyniki drugiej edycji konkursu SONATINA, przeznaczonego dla osób rozpoczynających karierę naukową. Tym razem zgłoszono 154 wnioski, z których finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł.

Co nowego

MINIATURA 1: zmiany w wydatkowaniu środków

Zmiany w sposobie wydatkowania środków przyznanych w konkursie MINIATURA 1 będą mogły zostać uznane za uzasadnione tylko wtedy, gdy prowadzą do osiągnięcia zakładanego we wniosku celu i są z nim ściśle związane merytorycznie.

Zostań Koordynatorem Dyscyplin!

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej NCN.

Kategorie KEJN – jak wypadają nasi wnioskodawcy?

Przedstawiamy zestawienia jednostek naukowych i badawczych, które brały udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2017 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Wydarzenia

Lipcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 4-5 lipca miało miejsce posiedzenie Rady NCN, w którym wzięli udział zaproszenie gości – kierownictwo Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przewodniczący prof. Zbigniew Marciniak oraz wiceprzewodniczący prof. Wiesław Banyś.

Polacy wśród laureatów BiodivScen

Grupa sopockich badaczy z Instytutu Oceanologii PAN znalazła się wśród zwycięzców konkursu BiodivScen na międzynarodowe projekty z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu. W zwycięskim projekcie ACCESS uczeni z Polski, we współpracy z naukowcami z Danii, Norwegii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, podejmą badania nad problemem deglacjacji wybrzeży arktycznych.