WYDARZENIA

Styczniowe posiedzenie Rady NCN

Kluczowym punktem posiedzenia Rady NCN, które odbyło się 9 i 10 stycznia, było zwiększenie budżetów konkursów OPUS 16 i SONATA 14 o łączną kwotę 60 mln zł oraz określenie budżetów konkursów międzynarodowych BiodivERsA Call 2019 i JPI Urban Europe Call 2020. Podczas posiedzenia omawiano aktualne działania NCN jako operatora programów realizowanych w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, działania na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych i wprowadzenia procedur zarządzania danymi związanymi z realizacją projektów badawczych finansowych ze środków publicznych. Ponadto Rada NCN podjęła decyzję o zwiększeniu o 5 mln zł budżetu konkursu MINIATURA 2.

KONKURSY

QuantERA Call 2019: otwarcie systemu składania wniosków

Elektroniczny system składania wniosków w konkursie QuantERA Call 2019 jest już otwarty. Wnioski międzynarodowe będą przyjmowane do 18 lutego. Przypominamy, że polscy wnioskodawcy są dodatkowo zobowiązani do złożenia wniosku krajowego UNISONO dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF.

Nowy konkurs sieci JPND

Wraz z siecią EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Budżet konkursu wynosi ok. 30 milionów euro. Wnioski wstępne można składać do 12 marca.

Polacy wśród laureatów konkursu JPI UE – CHINY

Grupa badaczy z Polski znalazła się wśród zwycięzców konkursu Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas na międzynarodowe projekty naukowe. Konkurs został zorganizowany przez chińską agencję NSFC oraz sieć JPI Urban Europe, do której należy Narodowe Centrum Nauki.

Formularze wniosków w systemie ZSUN/OSF

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów UWERTURA 3, SONATINA 3 i ETIUDA 7. Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

Instrukcje składania wniosków

Na naszej stronie są już dostępne szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 grudnia 2018 r.: ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3. Przypominamy, że w tej edycji konkursowej wnioski można składać do 15 marca.

Wkrótce zamknięcie naboru

Przypominamy, że zbliżają się terminy zamknięcia naboru wniosków w konkursach międzynarodowych: Solar-Driven Chemistry, NORFACE oraz JPI-EC-AMR. Informujemy również, że do 20 marca można składać wnioski w konkursie DIOSCURI 2 na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej.

CO NOWEGO

Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w 2018 r.

Opublikowaliśmy na naszej stronie listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2018 r. Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków w ramach naszych konkursów.

PUBLIKACJE

Publikacja w „Science Advances” z udziałem polskich naukowców

Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem badaczy z Polski odkrył, że za zachorowanie na chorobę Alzheimera może być odpowiedzialna bakteria Porphyromonas gingivalis. Artykuł podsumowujący ich badania ukazał się niedawno w czasopiśmie „Science Advances”. Badania opisane w publikacji zostały sfinansowane m.in. przez NCN w ramach grantu OPUS 12, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Mydel.

Poznańscy naukowcy potwierdzają związek błysku gamma z wybuchem supernowej

Gdy 5 grudnia 2017 r. w pobliskiej galaktyce pojawił się błysk gamma, grupa astronomów z 13 krajów, w tym Polski, rozpoczęła jego intensywne obserwacje, wykorzystując do tego teleskopy na całym świecie. Ich analiza pozwoliła potwierdzić istnienie kokonu materii otaczającego wybuchającą gwiazdę supernową i jej związek z błyskiem gamma. Badania opisane niedawno w czasopiśmie „Nature”, zostały sfinansowane m.in. w konkursie POLONEZ 1 w ramach projektu kierowanego przez dr hab. Michała Michałowskiego z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.

Biomateriały dla medycyny regeneracyjnej

Choroby zwyrodnieniowe stawów stanowią coraz większy problem nie tylko wśród osób w podeszłym wieku. Choć są one wynikiem naturalnych procesów starzenia sprzyja im również brak ruchu, siedzący tryb pracy, niewłaściwa dieta czy otyłość. Głównym celem projektu realizowanego przez zespół prof. Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej w ramach konkursu HARMONIA 4 był rozwój innowacyjnych biomateriałów i doprowadzenie do znacznej poprawy w leczeniu ubytków kostnych i zmian zwyrodnieniowych kości oraz tkanki chrzęstnej. Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu.