KONKURSY

Ponad 250 milionów zł dla naukowców w konkursach MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10

Po raz dziesiąty przyznaliśmy finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO, a po raz ósmy uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w konkursie SONATA BIS. Rozstrzygnęliśmy również ostatni konkurs HARMONIA na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W trzech konkursach złożono łącznie 650 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 148 projektów. Łączna wartość finansowania wynosi prawie 254 mln zł. Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Nowi laureaci konkursu MINIATURA 2

Opublikowaliśmy kolejną listę rankingową konkursu MINIATURA 2. Do grona laureatów dołączyło 33 naukowców, którzy otrzymają ponad 1,17 miliona złotych na realizację działań naukowych. Gratulujemy!

Polscy naukowcy wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci HERA

Z przyjemnością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu Public Spaces: Culture and Integration in Europe organizowanego przez konsorcjum HERA. Spośród 203 międzynarodowych wniosków złożonych w konkursie finansowanie w wysokości ponad 18 milionów euro otrzymało 20 projektów.

CO NOWEGO

Płeć a dostęp do środków finansowych na badania naukowe

Dyrekcja oraz Rada NCN przyjęły stanowisko w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania naukowe. Przy okazji opublikowaliśmy na naszej stronie informację na temat udziału kobiet i mężczyzn w projektach badawczych finansowanych przez Centrum.

Rozliczanie zakupu aparatury naukowo-badawczej w projektach NCN

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez Centrum zakupu aparatury naukowo-badawczej, opublikowaliśmy nasze stanowisko w tym zakresie.

WYDARZENIA

Second Polish-German Science Meeting

W siedzibie Centrum odbyło się Second Polish German Science Meeting pt. „Science Diplomacy and Scientific Excellence” organizowane wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Podczas spotkania niemal pięćdziesięciu przedstawicieli instytucji finansujących badania naukowe w Polsce i w Niemczech dyskutowało nad polsko-niemiecką współpracą w zakresie wspierania doskonałości w badaniach naukowych.

Posiedzenie Rady NCN

W dniach 13-14 lutego odbyło się posiedzenie Rady NCN. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z oceny kandydatów uczestniczących w konkursie na stanowisko dyrektora NCN, zaprezentowano sprawozdanie z działalności Centrum w ostatnim kwartale 2018 r. oraz omówiono główne zadania do realizacji przez Radę w 2019 r. Dyskutowano także o umożliwieniu finansowania w konkursach NCN stypendiów dla osób kształcących się w szkołach doktorskich oraz przedstawiono warunki konkursów, które będą ogłoszone 15 marca.

Wygraj czas badawczy w synchrotronie SOLARIS

1 marca Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ otwiera trzeci nabór wniosków o czas badawczy w synchrotronie SOLARIS. Na naukowców czekają dwie linie badawcze UARPES oraz PEEM/XAS, z pomocą których można prowadzić badania w zakresie fizyki ciała stałego, chemii, fizyki nadprzewodników czy nowych materiałów elektronicznych. Naukowcy, którzy zgłoszą swoje wnioski w tym naborze, będą mieli do dyspozycji czas badawczy przypadający w okresie od października 2019 do lutego 2020 r. Czas badawczy zostanie przyznany naukowcom na zasadach konkursowych, a wnioski będzie można składać do 1 kwietnia. Aplikacje oceni międzynarodowa komisja. Zachęcamy naszych grantobiorców do udziału w konkursie.

PUBLIKACJE

Laureaci konkursów NCN  publikują w prestiżowych czasopismach

Nowy sposób na wytworzenie nanostruktur grafenu, obserwacje rozgrzanego kokonu materii wokół wybuchającej gwiazdy supernowej oraz nowa wydajna metoda selekcji nanorurek o konkretnych właściwościach spośród zbiorowiska różnorodnych rurek to tematy publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie w czasopismach „Science”, „Nature” oraz w „Scientific Reports”. We wszystkich pracach istotny udział mieli naukowcy z Polski.

Krakowscy badacze odkrywają tajemnice chorób neurodegeneracyjnych

Międzynarodowy zespół Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ rozszyfrował strukturę atomową białka Elp3 odpowiadającego za poprawną produkcję wszystkich innych białek komórkowych. Cząsteczka ta odgrywa tym samym kluczową rolę w przeciwdziałaniu chorobom neurodegeneracyjnym. Artykuł na ten temat ukazał się w najnowszym numerze „Nature Communications”. Badania zostały sfinansowane m.in. w konkursie OPUS 10 w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem dr. Sebastiana Glatta. Gratulujemy!

Rola edycji RNA w rozwoju danio pręgowanego

Dr Leszek Pryszcz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie bada funkcję edycji RNA we wczesnym rozwoju zarodkowym kręgowców. Mechanizm ten poznaje przy użyciu ryby – danio pręgowanego. Badania finansowane w konkursie POLONEZ 1 mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia regulacji ekspresji genów w rozwoju zarodkowym. Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu.