KONKURSY

Ogłosiliśmy nowe konkursy: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1

Ogłosiliśmy kolejne edycje konkursów na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

Znamy pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 3

Opublikowaliśmy nazwiska pierwszych laureatów trzeciej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Na liście rankingowej znalazły się 23 zwycięskie wnioski o łącznej wartości niemal 912 tys. zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski.

Wyniki konkursu BEETHOVEN LIFE 1

Znamy już laureatów pierwszej edycji konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Polskie zespoły współpracujące z niemieckimi naukowcami otrzymają na realizację badań niemal 11,5 mln zł. Konkurs jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).

TANGO 4: szansa na wdrożenia badań podstawowych

Do 30 czerwca 2020 r. potrwa nabór wniosków w czwartej edycji konkursu TANGO służącego wsparciu technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. W najnowszej odsłonie konkursu można składać wnioski w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań. Budżet konkursu to 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu BiodivClim

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie BiodivClim „Biodiversity and Climate Change” na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych, który ogłosiliśmy wspólnie z siecią BiodivERsA. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposals) mija 5 listopada.

Nabór wniosków w konkursie GRIEG

Przypominamy, że do 28 października trwa nabór wniosków w konkursie GRIEG na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły polsko-norweskie. Konkurs obejmuje wszystkie panele dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych oraz badań z zakresu nauk społecznych. Jest to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”.

WYDARZENIA

Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2019 już jutro

Dziewiątego października poznamy nazwiska laureatów Nagrody NCN 2019.Wyróżnienie przyznawane jest już od siedmiu lat młodym naukowcom za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych w trzech kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Fundatorami tegorocznej Nagrody są Adamed, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz firma ASTOR.

Ruszyły Centra Dioscuri

Siedemnastego września odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pierwszych Centrów Dioscuri w Polsce przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie. Na ich czele stanęli Aleksandra Pekowska i Grzegorz Sumara – naukowcy, którzy w 2018 r. wygrali międzynarodowy konkurs DIOSCURI w programie zainicjowanym przez Towarzystwo Maxa Plancka. W uroczystości wzięli udział: Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anja Karliczek, minister edukacji i badań naukowych Niemiec, Martin Stratmann, prezes Towarzystwa Maxa Plancka oraz Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

Wybór laureatów Nagrody NCN 2019, ustalenie warunków nowego konkursu PRELUDIUM BIS na projekty badawcze realizowane przez doktorantów, rozszerzenie dotychczasowej formuły konkursu OPUS oraz ustalenie wysokości kosztów pośrednich na poziomie 20% to najważniejsze decyzje podjęte podczas wrześniowego posiedzenia Rady NCN. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania dostępnym na naszej stronie.

Poszukiwane jednostki naukowe gotowe do utworzenia kolejnych Centrów Dioscuri

Zachęcamy do zgłaszania przez jednostki naukowe gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie do końca listopada. Lista zgłoszonych jednostek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem konkursu DIOSCURI.

CO NOWEGO

Atrakcyjne stypendia dla doktorantów od NCN i NAWA

Dwunastego września podpisaliśmy porozumienie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Na tej podstawie będziemy wspólnie tworzyć nowe formy finansowania badań, aby zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększyć mobilność naukowców. Pierwszym efektem współpracy jest konkurs PRELUDIUM BIS na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Laureaci konkursów NCN z prestiżowymi grantami ERC

Miło nam podzielić się informacją, że nasi grantobiorcy, dr hab. Michał R. Szymański z Uniwersytetu Gdańskiego (realizujący projekt w ramach konkursu POLONEZ 2) oraz dr Rafał Banka z Uniwersytetu Jagiellońskiego (prowadzący badania finansowane w konkursie SONATA 12), znaleźli się w gronie 408 laureatów ERC Starting Grant. Z pełną listą tegorocznych laureatów można zapoznać się na stronie European Research Council.

Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki

Dr Emilia Kłoda z Uniwersytetu Wrocławskiego poddała badaniom konserwatorskim siedem zapomnianych obrazów z różnych etapów twórczości śląskiego malarza Johanna Christopha Lischki. Efektem projektu zrealizowanego w konkursie PRELUDIUM 9 jest opisanie stosowanej techniki malarskiej i weryfikacja autorstwa większości analizowanych dzieł. Więcej o projekcie na naszej stronie.

Przełomowe badania nad patogenami

Dzięki współpracy grupy naukowców pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Krzymowskiej z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z naukowcami z Uniwersytetu Teksańskiego (USA) oraz bioinformatykami z SGGW wiemy, w jaki sposób bakterie chorobotwórcze neutralizują białko HSP90 kluczowe dla obrony organizmu przed patogenami. Okazuje się, że zjawisko to jest powszechne i dotyczy zarówno komórek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych, jak i organizmów jednokomórkowych. Przełomowe wyniki badań opublikowano niedawno w prestiżowym czasopiśmie „Cell”, a na stronie „Nature” w dziale Research Highlights ukazał się komentarz podkreślający aplikacyjny potencjał tych badań w medycynie, w tym m.in. w terapii przeciwnowotworowej. Badania są realizowane w ramach projektu sfinansowanego w konkursie OPUS 13. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!