KONKURSY

Niemal 668 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

Ogłosiliśmy wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 4524 wniosków na kwotę ponad 3,2 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 809 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich konkursach wyniosła niemal 668 mln zł

Wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Ogłoszony pod koniec marca konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych i psychologicznych skutków pandemii. Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln zł przyznano 19 projektom.

Polskie zespoły badawcze nagrodzone w międzynarodowym konkursie sieci NORFACE

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). W konkursie Democratic governance in a turbulent age złożonych zostało 207 międzynarodowych wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 17,8 miliona euro otrzymało 14 projektów.


WYDARZENIA

Czat informacyjny na temat konkursu POLS

28 maja odbył się czat informacyjny na temat konkursu POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy do polskich organizacji badawczych lub przedsiębiorstw. Przypominamy, że nabór wniosków w konkursie jest otwarty do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16.00.

Szkolenia online dla wnioskodawców

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia online, które odbędą się w dniach 2-4 czerwca 2020 r. W trakcie szkolenia poznają Państwo ofertę NCN oraz procedury składania i oceny wniosków. Na szkolenie należy się wcześniej zarejestrować, klikając w odpowiedni link z listy poniżej. Limit miejsc to 500 osób na każdą grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń.


CO NOWEGO

Prof. Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

Prof. Michał Karoński został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Komunikat dot. decyzji dyrektora NCN w świetle ustawy antykryzysowej

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem na naszej stronie.

Zestawienie wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2019 wraz z panelami dziedzinowymi i dyscyplinami naukowymi lub artystycznymi

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2019. Przedstawiamy dwie propozycje spojrzenia na aktywność grantową jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Więcej informacji na naszej stronie.

Zestawienie finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami

Na naszej stronie przedstawiamy wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami.


PUBLIKACJE

Prof. Błocki o NCN w czasie pandemii

„Tak jak każda instytucja w Polsce i za granicą Narodowe Centrum Nauki musiało bardzo szybko przystosować się do nowej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Nasze działania w pierwszych tygodniach dotyczyły zarówno oferty grantowej, jak i zmian organizacyjnych w pracy biura NCN". Zapraszamy do lektury artykułu prof. Zbigniewa Błockiego, dyrektora NCN, o funkcjonowaniu Centrum w czasie pandemii i dedykowanym konkursie na badania nad COVID-19.

Europie Afekty w literaturze i sztuce modernizmu

Dr Agnieszka Dauksza z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu PRELUDIUM 6 realizowała projekt pt. „Afekty w literaturze i sztuce modernizmu”, którego centralnym obszarem badawczym jest kultura nowoczesności, zwłaszcza europejski modernizm XX w. Proponowana teoria modernizmu afektywnego stanowi pionierskie na gruncie polskim, interdyscyplinarne ujęcie problemowe, a wypracowany innowacyjny słownik pojęć okazuje się niezbędny dla rozumienia dzisiejszej sfery publicznej. Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie.