KONKURSY

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2

Tradycyjnie w czerwcu ogłoszone zostały konkursy MAESTRO i SONATA BIS. Konkurs MAESTRO zaadresowany jest do doświadczonych naukowców planujących realizację pionierskich badań naukowych, z kolei SONATA BIS jest zadedykowana badaczom, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Konkurs ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego. Dodatkowo w czerwcu ogłosiliśmy konkurs DAINA 2 skierowany do polsko-litewskich zespołów badawczych i realizowany przy współpracy z litewską agencją Research Council of Lithuania. Łączny budżet dla wszystkich trzech konkursów wynosi 180 mln. zł. Nabór wniosków potrwa do 15 września bieżącego roku.

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 4

Ogłosiliśmy kolejną edycję konkursu MINIATURA 4, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Łącznie do rozdania jest 15 mln. złotych. Wnioski można składać do 30 września bieżącego roku. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 4.

Pierwsze wyniki międzynarodowego konkursu MOZART

Mamy przyjemność poinformować, że pierwszym laureatem konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze został dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zwycięzca na realizację projektu pt. „Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię” otrzyma ponad milion złotych. Zapraszamy do śledzenia listy rankingowej i serdecznie gratulujemy pierwszemu laureatowi.


CO NOWEGO

Prof. Marek Samoć członkiem European Academy of Sciences (EURASC)

Z radością informujemy, że członek Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Marek Samoć dołączył do prestiżowej European Academy of Sciences (EURASC). Europejska Akademia Nauk to międzynarodowa, pozarządowa i niezależna organizacja non-profit. Należą do niej najwybitniejsi uczeni i inżynierowie, prowadzący badania o wiodącym znaczeniu w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii. Serdecznie gratulujemy!

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że 31 maja na mocy Zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki została wprowadzona polityka otwartego dostępu do wyników badań będących efektem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Polityka OA weszła w życie z dniem podpisania rozporządzenia i obowiązuje od konkursów ogłoszonych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r.

Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki Wnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca br.Ogłoszenie naboru oraz pozostałe dokumenty znajdują się tutaj.

Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN

Informujemy o publikacji wyników badania ankietowego pn. „Wyzwania, przed którymi stają naukowcy pracujący w Polsce, związane z występowaniem o środki europejskie do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wraz z możliwymi działaniami zwiększającymi ich szanse w tych konkursach.”, w którym wzięli udział kierownicy projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Celem badania było poznanie barier utrudniających składanie wniosków o granty ERC oraz możliwych sposobów na ich przezwyciężenie. Szczegółowy raport z przeprowadzonego ankietowania znajduje się tutaj.


PUBLIKACJE

Krok w stronę skuteczniejszej chemioterapii

Doktor Halina Waś wraz z zespołem naukowców z Wojskowego Instytutu Medycznego bada rolę autofagii i starzenia w chemooporności komórek nowotworowych. Celem projektu jest opisanie jednego z mechanizmów oporności na chemioterapię i poszukiwanie sposobów, aby go przezwyciężyć. Uzyskana wiedza przyczyni się do głębszego zrozumienia biologii nowotworów i mechanizmów oporności na chemioterapię. Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu w konkursie SONATA BIS 7.