WYDARZENIA

Nagroda NCN 2020 przyznana!

Czternastego października Narodowe Centrum Nauki oficjalnie ogłosiło laureatów ósmej edycji Nagrody NCN. Prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań podstawowych otrzymali dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nauki o życiu), dr hab. Jakub Growiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce) oraz dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki ścisłe i techniczne). Nagrodę w obszarze nauk o życiu ufundowała firma Adamed Pharma S.A., nagrodę w naukach ścisłych i technicznych Fundacja KGHM Polska Miedź, zaś nagroda w obszarze nauki humanistycznych, społecznych i o sztuce została ufundowana wspólnie przez firmę INGLOT oraz NCN. Ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiczną w kraju tradycyjna gala rozdania Nagród w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach została odwołana w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników. Wręczenie statuetek laureatom nastąpi podczas uroczystości, która odbędzie się w innym, możliwym do zrealizowania terminie. Więcej informacji o dorobku i osiągnięciach nagrodzonych naukowców oraz krótkie materiały filmowe na ich temat są dostępne na naszej stronie. Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Uroczyste otwarcie Centrum Dioscuri Topologicznej

Piętnastego października w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja grupy badawczej Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych. Na czele zespołu badawczego stanie dr Paweł Dłotko.  Celem działania centrum jest rozwinięcie i wdrożenie wykorzystywania ścisłych metod matematycznych, takich jak narzędzie topologicznej analizy danych oraz udostępnienie ich przedstawicielom innych dziedzin nauki. 


KONKURSY

Znamy kolejnych laureatów konkursu MINIATURA 4

Trzydziestego września została opublikowana druga lista rankingowa konkursu MINIATURA 4. Kolejnych 138 naukowców otrzyma finansowanie na realizację pojedynczych działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. W sumie do rąk badaczy trafi aż 5 mln złotych. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

Dr Krzysztof Szade kolejnym laureatem konkursu MOZART

Ogłosiliśmy trzecią listę rankingową w międzynarodowym dwustronnym konkursie MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który jest przeprowadzany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Czwartym laureatem został dr Krzysztof Szade z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na realizację projektu badawczego pt. Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych otrzyma finansowanie w wysokości 1 596 300 zł.  Kolejne listy rankingowe będą sukcesywnie publikowane tutaj.

Ustalenie daty zamknięcia naboru w konkursie CEUS-UNISONO

Informujemy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.Szczegółowe informacje dot. wniosków składanych w tym programie są dostępne na naszej stronie. Ważne: Nabór wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej prowadzony będzie od 28 listopada 2020 r. do 14 stycznia 2021 r., jednakże w NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN.

Ogłoszenie konkursu BiodivRestore

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłosiło konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Wnioski wstępne można składać do 7 grudnia br. do godz. 16:00.


CO NOWEGO

Decyzje dla wniosków złożonych w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Piętnastego października zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19. Decyzje zostały doręczone wnioskodawcom w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Decyzje dla wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 12, SONATA BIS 10 oraz DAINA 2

Trzydziestego października zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach MAESTRO 12, SONATA BIS 10 oraz DAINA 2. Decyzje zostały doręczone wnioskodawcom w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Zmiana numerów telefonów kontaktowych do poszczególnych działów NCN

Od 2 listopada br. ulegną zmianie numery telefonów kontaktowych Informacji dla wnioskodawców oraz pracowników Działu Obsługi Wniosków, Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów, Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Zespołu ds. Funduszy Norweskich. Aktualny wykaz numerów będzie dostępny na stronie https://ncn.gov.pl/o-ncn/struktura. Kontakt z Informacją dla wnioskodawców będzie możliwy pod numerami: 532 083 796 lub 532 083 451.

Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivClim

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć BiodivERsA. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane z udziałem polskich zespołów badawczych pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Hrynkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Wiktora Henryka Kotowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Marcina Rakowskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs na Koordynatora Dyscyplin HS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Oferty pracy".


PUBLIKACJE

„Nie taki diabeł straszny” – dyrektor NCN o Otwartej Nauce

Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki pisze na łamach „Forum Akademickiego” o kluczowych aspektach polityki Otwartego Dostępu i Planie S, których głównym celem jest wprowadzenie od 2021 r. natychmiastowego dostępu do publikacji naukowych zawierających wyniki badań będących rezultatem realizacji projektów badawczych finansowanych przez agencje finansujące naukę. (tzw. Open Access). Zapraszamy do lektury artykułu.

Prof. Kuźmicki o regulacjach w zatrudnianiu osób na stanowisku postdok

Prof. Jacek Kuźnicki, radny NCN, w artykule, który ukazał się na łamach „Forum Akademickiego” objaśnił stanowisko dotyczące mobilności młodych naukowców  i wprowadzone przez Centrum regulacje ograniczające możliwość zatrudniania na stanowisku typu postdok osób, które uzyskały stopień doktora w tej samej jednostce. Pełna treść publikacji jest dostępna tutaj.  

Aż dwie publikacje polskich naukowców w czasopiśmie „Nature”

Artykuł polskich naukowców na temat wirujących reaktorów chemicznych trafił na okładkę najnowszego numeru prestiżowego czasopisma „Nature”. Autorami publikacji są: laureat konkursów NCN prof. Bartosz Grzybowski, (Instytut Chemii Organicznej PAN), dr Olgierd Cybulski (Uniwersytet UNIST w Korei Płd.) oraz dr Mirosław Dygas (UNIST i Instytut Chemii Organicznej PAN). Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj. Ponadto w czasopiśmie „Nature” ukazał się drugi artykuł współautorstwa wymienionego wcześniej prof. Bartosza Grzybowskiego, a także prof. Jacka Młynarskiego (Instytut Chemii Organicznej PAN) opisujący rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii, jakim było nauczenie komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych. Opublikowane badania są rewolucjonizującym chemię przykładem zastosowania komputera do twórczego planowania syntezy chemicznej i można o nich przeczytać tutaj. Zachęcamy do lektury obydwu publikacji.

Polscy paleontolodzy odkryli nowy gatunek prassaka sprzed 215 mln lat

Sześć lat temu dr Grzegorz Niedźwiecki z Uniwersytetu w Uppsali podczas ekspedycji na wschodniej Grenlandii znalazł maleńki fragment żuchwy wraz z dwoma dwukorzeniowymi zębami, który – jak się okazało w toku kilkuletnich badań - należał do nieznanego dotąd gatunku prassaka. O najstarszym takim znalezisku na świecie Polacy poinformowali na łamach prestiżowego magazynu "PNAS". Ekspedycja i badania polskiego zespołu kierowane przez dr. Tomasza Suleja z Instytutu Paleobiologii PAN były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Więcej można przeczytać tutaj.

Polscy naukowcy na tropie leku na COVID-19

Prof. dr hab. Marcin Drąg wraz z zespołem polskich i zagranicznych badaczy rozszyfrowali strukturę jednego z enzymów SARS-CoV-2 i znaleźli substancję, która hamuje całkowicie jego działanie. Odkrycie jest bazą do stworzenia leku, który będzie w stanie powstrzymać działanie wirusa wywołującego COVID-19 w ludzkim organizmie. O sukcesie polskich naukowców i wynikach przeprowadzonych przez nich badań można przeczytać na łamach  „Science Advances”. Jedną z autorek publikacji jest dr inż. Wioletta Rut z Politechniki Wrocławskiej, laureatka konkursu PRELUDIUM 9 organizowanego przez NCN.

O roli lasów w życiu człowieka

Dzięki badaniom pod kierownictwem dr. hab. Michała Słowińskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN udało się przedstawić historię odlesień naturalnych oraz tych związanych z gospodarką człowieka. Uzyskane rezultaty badań rzucają nowe światło na temat historii odlesień, pożarów oraz odporności ekosystemów powstałych w efekcie działalności ludzkiej. Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu w konkursie OPUS 9 i można przeczytać o nim na naszej stronie.