Pragniemy życzyć Państwu zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Niech ten wyjątkowy czas, pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, będzie okazją do wspólnego radowania się w gronie najbliższych i odpoczynku od codziennych obowiązków i trosk. Niech Nowy Rok spełni wszelkie nadzieje z nim związane i obfituje w same sukcesy – zarówno te naukowe, jak i zawodowe i prywatne.


KONKURSY

Planowany harmonogram konkursów NCN w 2021 r.

Znamy już planowany harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na przyszły rok. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursów SHENG 2 i SONATINA 5

Piętnastego grudnia ogłosiliśmy drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę naukową. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r. o godz. 16:00. Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na jesień przyszłego roku.

Ogłoszenie konkursu TANGO

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłosiło konkurs TANGO 5, którego celem jest wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych. Na piątą edycje konkursu przeznaczono 30 mln zł. Nabór i ocena wniosków prowadzone będą w trybie ciągłym od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., do godz. 16:00. Szczegółowe informacje są dostępne w ogłoszeniu konkursu.

Znamy wyniki konkursu POLS wspierającego mobilność naukową

Współfinansowany z funduszy norweskich konkurs POLS został rozstrzygnięty. Naukowcy z zagranicy otrzymają ponad 30,5 mln zł na projekty badawcze realizowane w polskich instytucjach naukowych. Do finansowania skierowano 39 projektów, które zostaną zrealizowane przez badaczy z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd uznanych i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich instytucji badawczych. Zachęcamy do zapoznania się z listą rankingową.

Znamy pierwsze wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO

Dr hab. Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk została pierwszą laureatką międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO. Na realizację projektu „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolnożyjących psów” dr hab. Pilot otrzyma prawie 1,2 miliona złotych. Badania będą prowadzone we współpracy z Sarah Marshall z Instytutu Etologii Konrada Lorenza w Wiedniu. Serdecznie gratulujemy!

Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND Neurodegenerative Disease Research

Sieć JPND zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych w ramach tematu "Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases". Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2021 r., a przewidywany termin składania wniosków wstępnych  przypada na marzec 2021 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej sieci JPND.

Zapowiedź konkursu CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age

Na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony program CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Pierwszy, przygotowany przez konsorcjum CHANSE konkurs pt. „Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age” zostanie ogłoszony już na początku 2021 r., a jego całkowity budżet wyniesie 36 mln. euro.  Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj.


CO NOWEGO

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Jacek Kuźnicki nowym przewodniczącym

Od piętnastego grudnia Rada NCN pracuje w nowym składzie. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członków Rady objęło dwunastu profesorów. Ich kadencja potrwa 4 lata. 21 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w debiutanckim gronie, podczas którego w drodze głosowania wybrano nowego przewodniczącego - prof. Jacka Kuźnickiego, który jest kierownikiem Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Prof. Kuźnicki zasiada w Radzie NCN od 2018 r. i w trakcie poprzedniej kadencji przewodniczył Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Lista aktualnych członków Rady jest dostępna tutaj.

Program WEAVE: nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych

Dwanaście europejskich instytucji finansujących badania naukowe wraz z stowarzyszeniem Science Europe ogłosiło program wielostronnej współpracy WEAVE finansujący międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym. Celem programu jest uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich, co ma zapewnić m. in. zastosowanie procedury agencji wiodącej. W NCN nabór wniosków krajowych w ramach programu WEAVE będzie prowadzony w konkursie WEAVE-UNISONO (ogłoszenie już 4 stycznia 2021 r.) oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszej stronie.

Otwarcie Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach finansowanych przez NAWA w konkursach „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I) i „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19”

W związku z ogłoszeniem przez NAWA wyników programów „Profesura Gościnna NAWA” (edycja I) oraz „Polskie Powroty 2020 edycja Covid-19” , Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tych konkursach. Wnioski w Naborze należy składać w systemie OSF. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w ogłoszeniach Naboru dostępnych tutaj i tutaj.

Dr hab. Justyna Olko laureatką Consolidator Grant ERC

Członkini Rady NCN, dr hab. Justyna Olko z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się w gronie laureatów prestiżowego Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Otrzymane wyróżnienie pozwoli dr hab. Justynie Olko na realizację projektu pt. „Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies” skoncentrowanego na badaniu i analizie zjawiska wielojęzyczności.  Wśród laureatów znalazło się także dwóch innych badaczy z Polski - dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCB UJ) oraz dr hab. inż. Piotr Faliszewski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Warto wspomnieć, że cała trójka zdobywców Consolidator Grant realizowała wcześniej projekty finansowane w konkursach NCN. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Decyzje dla wniosków niezakwalifikowanych w I etapie oceny merytorycznej w konkursach SONATA BIS 10 i MAESTRO 12

Piętnastego grudnia zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach SONATA BIS 10 i MAESTRO 12. Decyzje zostały doręczone wnioskodawcom w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania

Czternastego grudnia opublikowane zostało Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Informacja w sprawie dodatkowych kosztów pracodawcy związanych z przystąpieniem osób zatrudnionych w ramach projektów finansowanych przez NCN do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zwiększenia wysokości środków na wynagrodzenia (etatowe i dodatkowe) w celu pokrycia kosztów przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, do których zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) musi przystąpić każdy pracodawca. W przypadku gdy osoby zatrudnione do realizacji projektów finansowanych przez Centrum przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych, koszty po stronie pracodawcy powinny być ponoszone ze środków, które zostały zaplanowane na wynagrodzenia (brutto brutto) lub z kosztów pośrednich, lub innych kosztów podmiotu, w którym realizowany jest projekt.

Prof. Janusz Janeczek ponownie przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Prof. dr hab. Janusz Janeczek, który w latach 2016-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady NCN, po raz drugi został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. Więcej na temat ponownej kadencji profesora można przeczytać na łamach Forum Akademickiego.

Zamknięcie naboru w konkursie CEUS-UNISONO

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.


PUBLIKACJE

Zjawiska termiczne w zimnych gazach atomowych

Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk kierował realizacją badań, która pozwoliła w istotny sposób rozszerzyć dotychczasową wiedzę w dziedzinie badań nad właściwościami gazów kwantowych. Wśród najciekawszych wyników, jakie uzyskano podczas realizacji projektu pt. „Zjawiska termiczne w zimnych gazach atomowych”, znajduje się m.in. odkrycie ciemnych solitonów w gazie z długozasięgowym oddziaływaniem dipolowym. Badania zostały sfinansowane w konkursie MAESTRO 2. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Uniwersytet Jagielloński zbada jak bardzo polską grą jest Wiedźmin 3

Wśród tegorocznych laureatów konkursu OPUS 19 znalazł się projekt naukowców z Wydziału Polonistyki UJ pt. „Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym". Jego autorzy postanowili zbadać aspekty polskości jednej z najbardziej znanych gier – „Wiedźmin 3”. Celem projektu jest wypracowanie kompleksowych narzędzi, które nie tylko ułatwią w przyszłości badanie narodowych kultur grania, ale także pozwolą na analizę tego, jakie produkcje gracze uznają za polskie, a jakie są za takie uznawane przez społeczność międzynarodową. Uczeni zamierzają zająć się tematem całościowo, badając także aspekty produkcji, marketingu i sprzedaży gier w Polsce. Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj.