Komisje główne Rady NCN:

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski
 • prof. dr hab. Justyna Olko
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 • dr. hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Fic
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak
 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 • prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Robert Hasterok
 • prof. dr hab. Monika Kaczmarek
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak
 • prof. dr hab. Anetta Undas
 • prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

Inne komisje Rady NCN:

Komisja Odwoławcza Rady NCN

 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak
 • prof. dr hab. Anetta Undas (przewodnicząca)

Komisja ds. Regulaminów i Procedur

 • dr hab. inż. Krzysztof Fic
 • dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Robert Hasterok
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka
 • prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

 • prof. dr hab. Justyna Olko
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Anetta Wojdyło
 • prof. dr hab. Teresa Zielińska

Komisja ds. oceny efektów działalności NCN

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski
 • dr hab. Joanna Golińska - Pilarek
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • prof. dr hab. Marek Samoć
 • dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz (przewodnicząca)

Komisja ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin

 • prof. dr hab. Krystyna Bartol
 • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Bronisław Rudak

Komisja ds. Etycznych

 • prof. dr hab. Dariusz Markowski
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak (przewodniczący)

Komisja ds. Analiz Aktywności Naukowej

 • prof. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
 • prof. dr hab. Monika Kaczmarek
 • prof. dr hab. Justyna Olko
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro
 • prof. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz
 • prof. dr hab. Teresa Zielińska (przewodnicząca)