Kod CSS i JS

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki we Wrocławiu w dniach 10-11 maja 2023 r.

Program Dni NCN 2023 we Wrocławiu


Wcześniejsza rejestracja jest wymagana w przypadku wydarzeń:

  1. Warsztaty z oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki  – 11 maja 2023 r., godz. 9.00-12.00
    • rejestracja zamknięta,
    • wybrani uczestnicy otrzymają potwierdzenia rejestracji do 4 maja.
  2. Otwarte dane badawcze w polityce i praktyce NCN – 11 maja 2023 r., godz. 12.30-14.30
    • rejestracja zamknięta.

Przed Dniami NCN można także zaproponować temat do dyskusji podczas wydarzenia:

  • spotkanie "Damy Radę! Spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym", 10 maja 2023 r., godz. 14.00 – 17.00 (zbieranie zgłoszeń zamknięte).

Spotkania zaplanowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki 2023 we Wrocławiu odbędą się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy Placu Grunwaldzkim 11 (warsztaty dla pracowników administracyjnych) oraz przy ul. Janiszewskiego 8 (pozostałe spotkania).

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników ww. warsztatów i spotkań w ramach Dni NCN jest ograniczona.

Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty lub spotkanie nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń wraz z informacjami organizacyjnymi. Udział w spotkaniach i warsztatach w ramach Dni NCN jest bezpłatny. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu ani noclegu.

UWAGA: udział w warsztatach dla pracowników administracyjnych odbywających się w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki 2023 jest możliwy wyłącznie dla pracowników administracyjnych uczelni i jednostek będących współorganizatorami Dni NCN. W celu rejestracji prosimy o kontakt na adres e-mail: dnincn@pwr.edu.pl do dnia 14.04.2023 r.

Informacja o przetwarzaniu przez Narodowe Centrum Nauki danych osobowych dla osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez NCN.