Dni Narodowego Centrum Nauki odbywają się raz w roku, za każdym razem w innej części Polski. Ich celem jest zaprezentowanie oferty NCN badaczkom i badaczom pracującym w różnych ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju. W trakcie Dni Narodowego Centrum Nauki organizowane są spotkania tematyczne i dyskusje, a także warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów realizowanych w ramach konkursów NCN. Wydarzenie jest również okazją do prezentacji wybranych projektów, które otrzymały
finansowanie i są w trakcie realizacji.