15 marca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1071, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 17/2018 z dnia 8 marca 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 15 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 czerwca 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

 • Wnioski w konkursie OPUS 15 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

OPUS 15 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 15 – tekst
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  • Zasady oceny wniosków w konkursie OPUS (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
  • Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu) – tekst
 4. Panele NCN – tekst
 5. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 6. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst

OPUS 15 – najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej

 • Skrócony opis projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS skrócony opis projektu badawczego sporządzany będzie jedynie w języku angielskim.
 • Streszczenie projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS streszczenie projektu badawczego sporządzane będzie jedynie w języku angielskim.
 • Oświadczenia – informujemy, że w związku z zamieszczeniem nieprawidłowej podstawy przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, zmienia się treść załącznika oświadczenia dla kierownika projektu i opiekuna naukowego dostępna w systemie ZSUN-OSF. W związku z wprowadzoną powyżej zmianą, podstawę przetwarzania z dniem 25 maja 2018 r. stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Tym samym nie jest wymagana zgoda kierownika projektu i opiekuna naukowego na przetwarzanie ich danych osobowy i jednocześnie zniesione jest w stosunku do tych zgód kryterium wymagalności.*

  *aktualizacja z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.