Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) to niemiecka organizacja finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jednym z priorytetów DFG jest wspieranie młodych naukowców oraz zapewnienie im równych szans w rozwijaniu kariery naukowej. Ponadto misją DFG jest inspirowanie badań interdyscyplinarnych oraz prowadzonych we współpracy międzynarodowej. Celem niemieckiej organizacji jest również promowanie badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców.

NCN współpracowało z DFG od 2014 r. w ramach programu BEETHOVEN, a od września 2021 r. agencje współpracują w programie Weave.


Kontakt