Kod CSS i JS

Luxembourg National Research Fund (FNR) jest najważniejszą instytucją finansująca badania naukowe w Luksemburgu. Dzięki środkom publicznym i darowiznom prywatnym, FNR wspiera projekty badawcze, z naciskiem na wybrane kluczowe obszary strategiczne, działa na rzecz współpracy między światem nauki a rzeczywistością społeczno-gospodarczą, jak również doradza rządowi Luksemburga w zakresie polityki naukowej.

Od początku 2022 r. NCN będzie współpracować z FNR w programie Weave.


Kontakt

Strona - typ konkursu