Czech Science Foundation (GACR) jest niezależną organizacją wspierającą badania podstawowe we wszystkich dziedzinach nauki ze środków publicznych. GACR jest jedyną instytucją w Republice Czeskiej, która finansuje ze środków publicznych badania podstawowe.

Od momentu powstania w 1993 r. GACR zapewnia wsparcie finansowe zarówno doświadczonym, jak i początkującym badaczom na podstawie przeprowadzanych konkursów, przyznając środki finansowe z budżetu państwa.

W dniu 17 czerwca 2019 r. dyrektorzy agencji stowarzyszonych w ramach inicjatywy Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (CEUS) podpisali umowę w sprawie konkursu na dotacje, który umożliwi finansowanie wspólnych dwustronnych lub wielostronnych projektów badawczych naukowców z Polski, Austrii, Republiki Czeskiej i Słowenii. Od początku 2021 r. NCN współpracuje z GACR w programie Weave.

 


Kontakt