Max-Planck-Gesellschaft (Towarzystwo Maxa Plancka, MPG) to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, utworzona w 1948 r. i finansowana z budżetu federalnego.

Jedną z inicjatyw MPG jest program Dioscuri mający na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. 4 lipca 2017 r. w Krakowie zostało podpisane porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki w sprawie uruchomienia dziesięciu centrów przy polskich jednostkach naukowych. 7 listopada ogłoszono pierwszy konkurs Dioscuri, w ramach którego powstaną maksymalnie trzy centra.

Więcej informacji na temat konkursu Dioscuri


Kontakt: