Aktualności

 • W połowie marca 2022 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy konkurs, którego celem jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji obejmujących w szczególności niskoemisyjne technologie energetyczne oraz badania nad materiałami na potrzeby przyszłych… czytaj dalej
  W połowie marca 2022 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy konkurs, którego celem jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji.
 • Publikujemy wyniki konkursów MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11. Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowczyń i naukowców, zaś konkurs SONATA skierowany jest do naukowców,… czytaj dalej
  Publikujemy wyniki konkursów MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11.
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł.  Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej… czytaj dalej
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł. 
 • ""
  Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).… czytaj dalej
  Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne.
 • Zapraszamy na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. o godz. 11:30. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu… czytaj dalej
  Zapraszamy na webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca.
 • Na miesiąc przed otwarciem konkursu POLONEZ BIS 2 zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym „Przewodnikiem dla wnioskodawców” oraz rejestracji w wyszukiwarce Partner Search Tool.… czytaj dalej
  Na miesiąc przed otwarciem konkursu POLONEZ BIS 2 zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym „Przewodnikiem dla Wnioskodawców” oraz rejestracji w wyszukiwarce Partner Search Tool.
 • Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral Mobility… czytaj dalej
  We współpracy z siecią JPI Urban Europe i National Natural Science Foundation of China (NSFC) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki sondażu dotyczącego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. – Jego wyniki dobitnie pokazują, że życzliwe… czytaj dalej
  Przedstawiamy Raport o funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce. Opracowanie powstało na podstawie sondażu przeprowadzonego przez NCN w 2021, w którym wzięło udział blisko 6 tysięcy osób.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 marca 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 marca 2022 r.
 • – Nawet mieszkając na wsi, w górach i pracując w małej organizacji można zdobyć grant – mówi prof. Robert Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", które mieści się w Godziszkach, w województwie śląskim. Naukowiec w latach 2014-2017 odbył w… czytaj dalej
  Zasady przyjęte przez NCN służą wyrównywaniu potencjału różnych ośrodków. – Uczelnie powinny przyciągać naukowców, którzy dostają nasze granty – mówi prof. Zbigniew Błocki.
 • Sieć JPI Urban Europe zaprasza zainteresowanych wnioskodawców do udziału w cyklu webinariów informacyjnych poświęconych konkursowi pn. ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call. Program oraz szczegółowe informacje, w… czytaj dalej
  Sieć JPI Urban Europe zaprasza zainteresowanych wnioskodawców do udziału w cyklu webinariów informacyjnych poświęconych konkursowi pn. ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call.
Kod CSS i JS