Aktualności

 • ""
  Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery. Do finansowania zostało… czytaj dalej
  Publikujemy nazwiska kolejnych laureatów konkursu OPUS 22 LAP realizowanego dzięki współpracy międzynarodowej w programie WEAVE, przeznaczonego dla naukowców na każdym etapie kariery.
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na… czytaj dalej
  Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady NCN. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na stronie Ministerstwa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca.
 • ""
  56 badaczy i badaczek z całej Polski otrzymało finansowanie na pojedyncze działania naukowe w ramach szóstej edycji konkursu MINIATURA. Dzięki wsparciu NCN będą mogli przeprowadzić badania wstępne i pilotażowe, a także wyjechać na staż naukowy, kwerendę… czytaj dalej
  Publikujemy kolejną listę rankingową z nazwiskami badaczek i badaczy, którzy otrzymali finansowanie z NCN na pojedyncze działania naukowe.
 • Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.… czytaj dalej
  Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 22, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE.
 • POLONEZ BIS
  153 naukowców z 37 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 2 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce. Otrzymaliśmy 42 (27%) wnioski z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, 78 (51%) z zakresu nauk… czytaj dalej
  153 naukowców z 37 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 2 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce.
 • Już 15 września 2022 r. ogłosimy konkurs OPUS 24 na projekty badawcze, w tym również realizowane we współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w ramach programu Weave. Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu. Jakie możliwości daje… czytaj dalej
  Już 15 września 2022 r. ogłosimy konkurs OPUS 24 na projekty badawcze, w tym również realizowane we współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w ramach programu Weave.
 • bioróżnorodność
  Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności wkrótce uruchomi kolejny międzynarodowy konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and… czytaj dalej
  Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności uruchomi we wrześniu kolejny międzynarodowy konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.
 • kalendarz z zakreśloną datą 15 czerwca
  Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Można w nich składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Badaczki i badacze mogą uzyskać… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Do zdobycia jest łącznie 140 mln zł.
 • Znamy już piąty komponent badawczy wyłoniony do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”. Badania dr inż. Agnieszki Drobniak nad jakością paliw stałych produkowanych z biomasy oraz ich wpływem na środowisko i zdrowie użytkowników będą prowadzone na… czytaj dalej
  Znamy już piąty komponent badawczy wyłoniony do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”. Badania dr inż. Agnieszki Drobniak nad paliwami z biomasy będą prowadzone na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2022 r.
 • Chanse
  Przeobrażeniami relacji społecznych wynikającymi z cyfryzacji domów, popularyzacją wiedzy o zdrowiu w XX i XXI wieku i wyzwaniami dla bezpieczeństwa pracy w czasach cyfrowej transformacji zajmą się naukowcy nagrodzeni w konkursie CHANSE. W 12 z 26… czytaj dalej
  W 12 z 26 projektach wybranych w konkursie CHANSE wezmą udział naukowcy z Polski. Publikujemy listę zwycięskich projektów.
Kod CSS i JS