Aktualności

 • Przedstawiamy czwarty komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”. Badania będą prowadzone przez dra Adama Stanisława Kłosina w Instytucie… czytaj dalej
  Przedstawiamy czwarty komponent badawczy skierowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”.
 • W trwającym konkursie sieci Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR ACTION Call 2022 – DRUID) projekty międzynarodowe złożone przez konsorcja składające się z mniej… czytaj dalej
  Zespoły badawcze z Polski mogą dołączyć do projektów już złożonych w konkursie sieci JPIAMR, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.
 • Konkurs POLONEZ BIS 1 rozstrzygnięty
  50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 1.… czytaj dalej
  50 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 1.
 • dioscuri logo
  Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk zostało nagrodzonych w czwartym konkursie Dioscuri. Rywalizowali z kandydatami z całego świata. Mikołaj Frączyk, Przemysław Nogły i Mateusz Sikora utworzą trzy nowe Centra Dioscuri na Uniwersytecie… czytaj dalej
  Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk zostało nagrodzonych w czwartym konkursie Dioscuri. Rywalizowali z kandydatami z całego świata.
 • Projekt realizowany we współpracy polsko-austriackiej dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na sfinansowanie badań NCN przeznaczy ponad 935 tys. złotych. Polsko-austriacki projekt z obszaru nauk… czytaj dalej
  Projekt realizowany we współpracy polsko-austriackiej dołączył do listy laureatów konkursu Weave-UNISONO. Na sfinansowanie badań NCN przeznaczy ponad 935 tys. złotych.
 • Wyniki konkursów OPUS i SONATA
  Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość… czytaj dalej
  Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. Laureatki i laureaci otrzymają niemal 740 mln zł na realizację 589 projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.
 • ""
  Już wkrótce 27 naukowczyń i naukowców z całej Polski będzie mogło rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, a także staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne, dzięki finansowaniu z NCN. Publikujemy pierwszą listę rankingową szóstej edycji konkursu… czytaj dalej
  Publikujemy pierwszą listę rankingową MINIATURA 6. Do finansowania skierowanych zostało 27 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad miliona złotych.
 • Zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative – inicjatywy skierowanej do naukowczyń i naukowców, którzy planują wziąć udział w konkursach European Research Council. W programie mogą brać udział badaczki i badacze z państw… czytaj dalej
  Zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative – inicjatywy skierowanej do naukowczyń i naukowców, którzy planują wziąć udział w konkursach European Research Council.
 • Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
  – Odwiedzamy wszystkie ważne ośrodki w kraju – mówił na Uniwersytecie w Białymstoku prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. Od 11 do 12 maja na Podlasiu odbyły się Dni NCN. Fot. Tomasz Hodun dla NCN Celem Dni NCN jest zaprezentowanie NCN oraz zachęcenie… czytaj dalej
  – Odwiedzamy wszystkie ważne ośrodki w kraju – mówił na Uniwersytecie w Białymstoku prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. Od 11 do 12 maja na Podlasiu odbyły się Dni NCN.
 • Dziś w Białymstoku rozpoczynają się Dni Narodowego Centrum Nauki. Celem Dni NCN jest zachęcenie badaczek i badaczy na różnych etapach kariery, pracujących w różnych ośrodkach, do udziału w konkursach organizowanych przez Centrum i wsparcie ich w… czytaj dalej
  Dziś w Białymstoku rozpoczynają się Dni Narodowego Centrum Nauki. Zapraszamy badaczki i badaczy do udziału w wydarzeniach na żywo oraz online.
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła kolejną edycję programu Polskie Powroty. Wyróżniający się polscy naukowcy pracujący za granicą mogą pozyskać w nim środki na powrót do kraju oraz prowadzenie badań w polskich jednostkach. Finansowanie w… czytaj dalej
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła kolejną edycję programu Polskie Powroty. Wyróżniający się polscy naukowcy pracujący za granicą mogą pozyskać w nim środki na powrót do kraju oraz prowadzenie badań w polskich jednostkach.
Kod CSS i JS