wt., 03/02/2015 - 12:49

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju.

W pierwszej dziesiątce jednostek, które otrzymały największe finansowanie znalazło się pięć uniwersytetów, dwa instytuty PAN, dwie politechniki oraz jedna akademia. Najwyższe finansowanie zdobył Uniwersytet Jagielloński – niemal 79,9 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski z wynikiem 70,5 mln zł. Znajdujący się na trzecim miejscu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał kwotę 44,1 mln zł. Wszystkie trzy wymienione uczelnie zajmowały takie same miejsca w rankingu liderów NCN w roku 2013, pod względem wysokości pozyskanych środków.

Ranking jednostek wg liczby pozyskanych grantów

Ranking jednostek wg wysokości pozyskanego finansowania

W 2014 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło dwa konkursy OPUS, w ramach których o finansowanie projektów badawczych może ubiegać się każdy naukowiec, niezależnie od posiadanego doświadczenia naukowego i wieku. Badania mogli rozpocząć również naukowcy nieposiadający jeszcze stopnia naukowego doktora, którzy zostali laureatami konkursów PRELUDIUM 6 i 7 oraz doktorzy, którzy otrzymali stopień naukowy w ciągu ostatnich pięciu lat, których projekty zakwalifikowano do finansowania w konkursach SONATA 6 i 7. Swoje badania rozpoczęło również 52 naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku.

Dokładnie 100 naukowców rozpoczynających karierę naukową otrzymało stypendia na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej, w ramach konkursu ETIUDA 2, zaś 51 doktorów odbywa staż podoktorski w jednej z jednostek naukowych na terenie Polski, w ramach konkursu FUGA 3.

W 2014 roku Centrum rozstrzygnęło również konkurs MAESTRO 5 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych oraz SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców.

NCN przyznało również finansowanie dla 54 projektów realizowanych przez polskich naukowców w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem zagranicznym, programów lub inicjatyw międzynarodowych lub z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, np. Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące wszystkich rozstrzygniętych konkursów NCN można przygotować samodzielnie za pomocą narzędzia do dynamicznego generowania statystyk dostępnego w zakładce  Statystyki konkursów.

Konkursy rozstrzygnięte w 2014 r.: