wt., 09/08/2022 - 09:53
Kod CSS i JS

Projekt realizowany przez zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej we współpracy z partnerami austriackimi to pierwszy laureat konkursu Weave-UNISONO w tegorocznej odsłonie. NCN przeznaczy na sfinansowanie badań ponad 416 tys. zł.

Nagrodzony został projekt dotyczący nauk matematycznych pt. Metody boolowskie, wartości oczekiwane, rezolwenty, wolna probabilistyka. Polscy badacze pod kierownictwem dra Kamila Szpojankowskiego będą współpracować przy jego realizacji z zespołem Franza Lehnera z Graz University of Technology.

Wniosek był oceniany przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) jako agencję wiodącą.

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.