pon., 19/12/2022 - 10:51
Kod CSS i JS

Sieć Solar-driven Chemistry rozstrzygnęła konkurs na projekty dotyczące sposobów wykorzystania energii słonecznej. Finansowanie otrzymał polski projekt kierowany przez prof. Joannę Kargul z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Kargul będzie koordynowała pracę konsorcjum złożonego z zespołów polskich, francuskich, niemieckich i tureckich badaczy w ramach projektu SUNCOCAT: Racjonalne projektowanie wydajnego transferu energii i ładunku w biofotoelektrodach do bezpośredniej konwersji CO2 w paliwo.

Badacze będą prowadzić nanoskalowe prace inżynieryjne w zakresie szlaków transferu elektronów i energii, aby ostatecznie wspólnie z partnerami opracować wydajne biofotoelektrody, które przyczynią się do znacznie lepszego wychwytywania energii słonecznej i przekształcania jej w odnawialne paliwo. Celem naukowców jest osiągnięcie najwyższej możliwej wydajności konwersji energii poprzez wykorzystanie metod badawczych z różnych dziedzin nauki: badań elektrochemicznych, modelowania za pomocą mechaniki kwantowej/molekularnej transferu elektronów, metod genetycznych i biofizycznych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na początek 2023 r.

Solar-driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, która powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ogłasza międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych w świetle słonecznym. W inicjatywie biorą udział agencje finansujące badania naukowe z Finlandii (AKA), Francji (ANR), Niemiec (DFG), Polski (NCN), Szwajcarii (SNSF) oraz Turcji (TÜBİTAK).