W jaki sposób należy przygotować wniosek o finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego?

Jak należy wprowadzić we wniosku dane jednostki?

Niektóre z pól formularza wniosku wymagają pozyskania danych z jednostki, w której będzie realizowany projekt. Odpowiednie dane można znaleźć w sekcji Formularze danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki w celu otrzymania niezbędnych danych.

Jaki jest zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum?

Wykaz informacji niezbędnych w umowie o utworzeniu konsorcjum dostępny jest tutaj.

Jak wygląda procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne?

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne