Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. WYNIKI KONKURSÓW OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1

  Ogłosiliśmy wyniki konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1, w których nabór wniosków zakończył się 19 czerwca br. We wszystkich czterech konkursach oceniane były 4232 wnioski. Finansowanie otrzymają 1072 projekty, na łączną kwotę 347,6 mln zł. Najwięcej pieniędzy dostaną badacze w grupie nauk ścisłych i technicznych, niemal 164 mln zł. Tradycyjnie największą popularnością cieszył się konkurs OPUS 3, w ramach którego NCN przekaże naukowcom prawie 210 mln zł na projekty badawcze, w tym na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Po raz pierwszy zostały ogłoszone wyniki konkursu SONATA BIS, w którym można było zgłaszać projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania.

 2. ZAMKNIĘCIE KONKURSÓW OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2

  Jeszcze tylko do 15 grudnia można składać wnioski w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2. Na naszej stronie internetowej dostępne są instrukcje przygotowania i składania wniosków, dzięki którym można dowiedzieć się m.in., kto może składać wnioski w danym konkursie, jaki powinien być skład zespołu badawczego oraz w jaki sposób prawidłowo skalkulować czas pracy w projekcie. Instrukcje przygotowania wniosków.

 3. O OTWARTYM DOSTĘPIE DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH PODCZAS ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SCIENCE EUROPE

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym organizacji Science Europe (SE). Science Europe zrzesza pięćdziesiąt europejskich instytucji finansujących badania naukowe. Jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej, reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Narodowe Centrum Nauki jest pełnoprawnym członkiem SE od maja bieżącego roku.  Spotkanie odbyło się 22 listopada br. w Brukseli. Podczas Zgromadzenia Ogólnego członkowie m.in. zapoznali się z postępami w tworzeniu sześciu Komitetów Naukowych, których zadaniem będzie eksperckie wspieranie SE, dyskutowali na temat budżetu organizacji na 2013 rok i o otwartym dostępie do publikacji naukowych. Pełne sprawozdanie z posiedzenia.

 4. WNIOSKODAWCY O PIERWSZYCH KONKURSACH NCN

  Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy prezentację wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród wnioskodawców konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1 i HARMONIA 1. Można dowiedzieć się m.in. który konkurs w naszej ofercie spotkał się z najlepszym przyjęciem wśród naukowców, jakie warunki konkursowe należałoby według wnioskodawców zmodyfikować oraz jak oceniany jest system pracy zespołów ekspertów. Wyniki badania ankietowego.

 5. FORMULARZE WNIOSKÓW DLA KONKURSU SYMFONIA

  Elektroniczne formularze wniosków dla ogłoszonego niedawno konkursu SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze zostaną udostępnione w systemie OSF w pierwszej połowie grudnia br. Jednocześnie przypominamy, że zakres informacji wymaganych we wniosku o finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych określa załącznik numer 1 do ogłoszenia o konkursie.

 6. PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCN

  Poszukiwanie obiektów, których istnienie przewiduje teoria, należy do najbardziej ekscytujących działań badaczy eksperymentalnych. Na naszej stronie internetowej można przeczytać o badaniach prowadzonych przez fizyków jądrowych pod kierownictwem prof. dra hab. Zbigniewa Majki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy poszukują możliwości wytworzenia pierwiastków superciężkich. Zachęcamy także do lektury opisu projektu kierowanego przez dr Justynę Olko-Bajer z Uniwersytetu Warszawskiego, podejmującego problematykę europejsko-tubylczego przekazu międzykulturowego. Badania prowadzone na przykładzie źródeł związanych z arystokracją indiańską środkowego Meksyku i Peru mogą odpowiedzieć na liczne pytania związane z europejską kolonizacją, chrystianizacją i próbą narzucenia dominacji kulturowej, politycznej, językowej oraz ekonomicznej.

 7. SEMINARIUM DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

  Rada Młodych Naukowców zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”. Spotkanie z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michała Karońskiego, koordynatorów dyscyplin oraz laureatów konkursów odbędzie się 14 grudnia w Krakowie. Szczegółowe informacje i program seminarium.