Konkursy

280 mln zł do zdobycia w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Po raz trzynasty otworzyliśmy nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu w ramach PRELUDIUM – od tej edycji może ono wynieść 60, 120 lub 180 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu.

Korzystanie z profilu zaufanego w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Z przyczyn niezależnych od NCN w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. (OPUS 13, PRELUDIUM 13) w systemie OSF nie będzie możliwości podpisania wymaganych załączników oraz potwierdzeń złożenia wniosku profilem zaufanym.

Rozpoczęcie naboru w konkursie MINIATURA miesiąc później

Zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dla kogo M-ERA.NET?

NCN wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Termin składania wniosków skróconych upływa 13 czerwca 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1

Znamy już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Rozmowy odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Co nowego

Enzymy regulujące programowaną śmierć komórki nie tak specyficzne, jak uważano

Zaburzenia w programowanej śmierci komórki są uznawane za główną przyczynę wielu chorób cywilizacyjnych, a przede wszystkim nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Proces ten jest w pełni kontrolowany przez grupę enzymów proteolitycznych zwanych kaspazami. Od momentu odkrycia kaspazy były uważane za ekstremalnie specyficzne. Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej w badaniach finansowanych z konkursów OPUS i HARMONIA udowodnił, że jest inaczej.

Instrukcja zakładania konta ePUAP

W sekcji Informacje dla wnioskodawców została zamieszczona instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP.

Przedłużanie okresu realizacji projektu

Czas realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 16 marca 2015 r. lub później może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu bez konieczności zawierania aneksu do umowy. W tym przypadku wystarczy jedynie zgoda jednostki.

Wydarzenia

Marcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 8-9 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji zadań NCN za rok 2016. Omówiono również plan działalności Centrum w 2017 r. oraz warunki przeprowadzenia trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM.

Dni NCN: warsztaty dla pracowników administracyjnych

Zapraszamy do rejestracji na warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych, które odbędą się 10 i 11 maja 2017 r. w Kielcach, podczas tegorocznej edycji Dni NCN.

Dni NCN: jak przygotować wniosek?

Trwają zapisy na organizowane w ramach Dni NCN warsztaty z przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych, przeznaczone dla osób, które nie kierowały dotąd projektami finansowanymi przez MNiSW, KBN i NCN.

Konferencja „Engaging for impact”

Sieć JPI Urban Europe zaprasza naukowców, urbanistów, architektów i przedstawicieli władz miejskich do udziału w konferencji „Engaging for impact – the next step in urban transformation”, która odbędzie się w Brukseli w dniach 29-30 maja.

Publikacje

Czy granty NCN osłabiają skuteczność Polaków w występowaniu o granty ERC?

Prof. Maciej Żylicz, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w 376. numerze PAUzy Akademickiej wyraża swoją opinię na temat wpływu grantów NCN na skuteczność polskich badaczy w ubieganiu się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Rola humanistyki w kształtowaniu kultury

Na stronie konsorcjum HERA, którego członkiem jest Narodowe Centrum Nauki, opublikowany został wywiad z dr. hab. Wojciechem Sową, koordynatorem dyscyplin NCN poświęcony roli humanistyki w kształtowaniu kultury.