Wydarzenia

Dioscuri: polsko-niemiecka recepta na doskonałość naukową

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Uroczystość zawarcia umowy między dwiema organizacjami odbędzie się 4 lipca na Wawelu w Krakowie.

Czerwcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 7-8 czerwca odbyło się posiedzenie Rady NCN. Podczas obrad określono warunki przeprowadzenia kolejnych edycji konkursów MAESTRO, SONATA, SONATA BIS i HARMONIA, ogłoszonych 14 czerwca 2017 r. Omówiono również stan prac dotyczących współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka przy otwarciu centrów doskonałości naukowej Dioscuri w Polsce, a także warunki nowego konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze, planowego wspólnie z litewską agencją Lietuvos mokslo taryba (LMT).

Konkursy

270 mln zł na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową, projekty mistrzowskie

14 czerwca Centrum ogłosiło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9. Naukowcy na różnych etapach kariery będą mogli powalczyć o 270 mln złotych.

QuantERA: poznaj wyniki i złóż wniosek w drugim etapie

W pierwszym etapie konkursu QuantERA 92 wnioski o łącznym budżecie niemal 109 mln euro zostały skierowane do drugiej fazy oceny. Elektroniczny system składania wniosków (ESS) do drugiego etapu został już otwarty. Polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF do 11 lipca 2017 r.

Dla zespołów polsko-litewskich – DAINA

15 września zostanie ogłoszony nowy konkurs z międzynarodowej oferty NCN. DAINA przeznaczona jest na polsko-litewskie projekty badawcze, realizowane przez zespołu złożone z naukowców z obu krajów we wszystkich dyscyplinach. Konkurs współprowadzony jest przez litewską agencję Lietuvos mokslo taryba (LMT)

Nowe konkursy międzynarodowe dla humanistyki i nauk społecznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach HERA i EqUIP. Oba międzynarodowe programy przeznaczone są dla badaczy działających w ramach nauk humanistycznych i społecznych, a termin ich ogłoszenia przypada w sierpniu.

MINIATURA: jak będą przekazywane środki finansowe?

W konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki, wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych.

Co nowego

BLAP – Nowa Klasa Gwiazd Pulsujących

Astronomowie prowadzący w Obserwatorium Astronomicznym UW projekt The Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) odkryli nieznaną klasę gwiazd zmiennych pulsujących, które po dodatkowych obserwacjach okazały się gorętsze od Słońca. Odkrycie badacze ogłosili w prestiżowym czasopiśmie „Nature Astronomy”. Projekt OGLE jest współfinansowany przez NCN.

Wnioskodawcy NCN a kategorie KEJN

Przedstawiamy zestawienie jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2016 w raz z kategoriami KEJN. Ubiegłoroczne zestawienia zostały uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2016 r. oraz aktualną na 2016 r. liczbę pracowników naukowych poszczególnych jednostek naukowych.

Publikacje

Prof. Błocki o zasadach procedury grantowej w NCN

W 390 numerze PAUzy Akademickiej z 22 czerwca 2017 r. prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, przedstawia krótko zagadnienia związane z procedurą grantową NCN.