Wydarzenia

Listopadowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 8-9 listopada odbyło się posiedzenie Rady NCN. Omówiono warunki przeprowadzenia konkursów SONATINA 2, ETIUDA 6 oraz UWERTURA 2, których ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia. Rada NCN po analizie przebiegu konkursu MINIATURA 1 podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszego naboru wniosków. Przedyskutowano także warunki przeprowadzenia kolejnej edycji tego konkursu.

Spotkanie informacyjne w Paryżu

14 listopada w Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyło się spotkanie „Funding opportunities for researchers in Poland”, zorganizowane przez NCN we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Podczas wydarzenia omówiono aktualne programy grantowe skierowane do zagranicznych badaczy. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z wydarzenia.

Konkursy

Stwórz Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa Plancka ogłaszają konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W pierwszej edycji zostanie utworzone do trzech centrów. Zgłoszenia można nadsyłać do 12 lutego 2018 r.

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza zaplanowane środki finansowe, Rada NCN z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59 wstrzymała dalszy nabór wniosków.

Niemal 430 mln zł w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W rozstrzygniętych w listopadzie konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 polskim naukowcom przyznano ponad 428 mln zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków, z czego finansowanie otrzymały 803 projekty. Współczynnik sukcesu wyniósł 27%. Listy rankingowe wraz z popularnonaukowymi opisami projektów.

Zakończenie naborów wniosków w grudniu

W systemie ZSUN/OSF dostępne są już formularze wniosków dla konkursu DAINA 1 na polsko-litewskie projekty badawcze oraz dla konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Nabór wniosków w tych konkursach zakończy się 15 grudnia. 30 listopada upływa natomiast termin złożenia wniosków w konkursie EqUIP, a 1 grudnia – wstępnej rejestracji w konkursie BiodivERsA.

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Kolejne listy rankingowe konkursu MINIATURA 1

22 i 28 listopada opublikowaliśmy nowe listy rankingowe projektów nagrodzonych w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe.

Polscy naukowcy zbadają zagadnienia z zakresu oporności na antybiotyki

Dwa projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały finansowanie w konkursie JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki. W konkursie nagrodzono 10 międzynarodowych zespołów badawczych, które otrzymają łącznie 11,5 mln euro. Lista nagrodzonych projektów.

Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA

26 z 221 nadesłanych wniosków zostanie sfinansowanych w ramach pierwszej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanego przez konsorcjum QuantERA, którego koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Wśród wyróżnionych projektów znalazło się aż dziewięć realizowanych z udziałem badaczy z Polski. QuantERA to pierwszy program typu ERA-NET koordynowany przez nowy kraj członkowski UE.