RODO: potwierdź chęć otrzymywania naszego newslettera

Jeżeli chcesz nadal być na bieżąco z wydarzeniami w NCN i otrzymywać newsletter KODA - zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami przetwarzania Twoich danych, wyraź zgodę na przetwarzanie danych i zapisz się ponownie na newsletter - http://ncn.gov.pl/newsletter/subscribe?destination=&email=promocja@ncn.gov.pl. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, Twój e-mail zostanie usunięty z bazy newslettera.

Konkursy

OPUS i PRELUDIUM: 400 mln zł dla laureatów

15 maja ogłosiliśmy wyniki czternastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Nagrodzeni naukowcy otrzymają niemal 400 mln zł na realizację swoich projektów. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów.

Instrukcje dla wnioskodawców

Na naszej stronie internetowej są już dostępne szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

Konkurs TANGO 3 otwarty

Rozpoczyna się trzecia edycja konkursu TANGO – wspólnej inicjatywy NCN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, której celem jest zwiększenie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony przez NCBR od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. w dwóch etapach.

Fundusze norweskie – daj się znaleźć!

Na stronie Norweskiej Rady Badań dostępna jest wyszukiwarka dla naukowców z krajów-beneficjentów wspieranych w ramach III edycji funduszy EOG i funduszy norweskich. Umożliwia ona nawiązywanie współpracy między potencjalnymi partnerami w projektach badawczych. Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się na stronie RCN.

Wydarzenia

Szóste Dni NCN za nami

W dniach 9 i 10 maja na Politechnice Gdańskiej odbyła się szósta edycja Dni NCN. Współorganizatorami wydarzenia były również dwie inne pomorskie uczelnie – Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Pierwszy dzień zainaugurowało spotkanie pt. „Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty” z udziałem m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. hab. Sebastiana Skuzy. W trakcie Dni NCN odbyły się jak zwykle szkolenia dla grantobiorców oraz pracowników administracyjnych, a także spotkania informacyjne na temat grantów ERC oraz Funduszy Norweskich.

Posiedzenie Rady NCN w Gdańsku

Podczas Dni NCN w Gdańsku odbyło się jak co roku posiedzenie Rady NCN, w którym wzięli udział zaproszeni goście – prorektorzy ds. nauki uczelni gdańskich. Oprócz dyskusji z przedstawicielami gdańskiego środowiska naukowego, Rada omówiła sprawy związane z bieżącą działalnością Centrum. Przedyskutowano przebieg konkursów PRELUDIUM 14 i OPUS 14, a także zmiany w regulaminie kolejnych edycji konkursów MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA oraz pierwszej edycji konkursu SHENG.

Co nowego

Dowiedz się więcej o projektach naszych laureatów

Baza projektów NCN została ponownie zaktualizowana. Można w niej znaleźć informacje o wszystkich projektach finansowanych przez Centrum, w których na dzień 30 marca 2018 r. status umowy w systemie ZSUN/OSF był oznaczony jako "podpisana". Informacje obejmują tematykę projektu, dane grantobiorców, wysokość przekazanych środków, status projektu, czas trwania, wykaz zakupionej aparatury, a także listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań.