KONKURSY

Ruszył nabór wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17 oraz MOZART 1

Po raz siedemnasty ogłosiliśmy konkursy OPUS i PRELUDIUM w odświeżonej formule oraz nowy międzynarodowy konkurs MOZART na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-austriackie. Łącznie do zdobycia jest 335,5 mln zł.

Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17

W związku z licznymi pytaniami o termin udostępnienia formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF kierowanymi do OPI i NCN informujemy, że nastąpi to nie wcześniej niż w drugiej połowie maja, a o dokładnym terminie poinformujemy wkrótce na naszej stronie oraz w systemie ZSUN/OSF. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza wniosku, który przedstawia zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu ZSUN/OSF. Prosimy o wyrozumiałość.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu SHENG 1

Z uwagi na przyjęty w konkursie SHENG 1 tryb oceny wniosków, ogłoszenie wyników konkursu zostało przesunięte na połowę kwietnia br. Dokładny termin ogłoszenia wyników zostanie podany na naszej stronie.

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3

Informujemy, że ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 zostało przesunięte na pierwszą połowę maja br. O dokładnym terminie ogłoszenia poinformujemy na naszej stronie.

Marcowi laureaci konkursu MINIATURA 2

W marcu kolejnych 101 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 2. Na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne otrzymają oni łącznie ponad 3 mln zł. Listy rankingowe dostępne są na naszej stronie.

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

Wraz siecią M-ERA.NET zapraszamy do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowego konkursu w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Termin składania wniosków wspólnych skróconych upływa 18 czerwca.

Polskie zespoły badawcze nagrodzone w konkursie M-ERA.NET Call 2018

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu sieci M-ERA.NET finansującej badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Spośród 166 złożonych wniosków finansowanie na łączną kwotę 18,2 mln euro otrzymało 27 projektów. Po raz pierwszy odkąd NCN dołączyło do sieci M-ERA.NET do finansowania zakwalifikowany został projekt, któremu w całości przewodzić będzie polski zespół badawczy. Koordynatorem projektu będzie prof. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego.

CO NOWEGO

Prof. Zbigniew Błocki wybrany dyrektorem NCN na drugą kadencję

Z dniem 4 marca wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał prof. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Prof. Błocki został wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę NCN i przedstawiony ministrowi jako kandydat na stanowisko dyrektora na podstawie uchwały nr 13/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

Stanowisko Rady NCN w sprawie zasad finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów i doktorantów

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy 2.0, wprowadzającej m.in. nowy model kształcenia doktorantów, Rada NCN zmieniła zasady finansowania stypendiów i wynagrodzeń studentów oraz doktorantów zaangażowanych w realizację zadań w projektach badawczych finansowanych przez Centrum. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady w tej sprawie.

Dzień z Horyzontem 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się 4 kwietnia w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Spotkanie będzie m.in. okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz ofertą konkursową w latach 2019-2020. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

NAWA zaprasza do udziału w konkursach

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w aktualnie otwartych konkursach. Naukowcy, którzy stopień doktora uzyskali w kraju innym niż Polska, nie posiadają polskiego obywatelstwa, co najmniej od 2017 r. nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce, mają możliwość odbycia stażu w polskiej jednostce naukowej dzięki programowi im. Ulama. Polskie Powroty to program skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Zachęcamy do zapoznana się ze szczegółowymi warunkami konkursowymi.

Konkursy na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ

Jeśli widzisz się w roli osoby czuwającej nad organizacją i przeprowadzaniem naszych konkursów oraz nad rzetelnością pracy ekspertów oceniających wnioski, a także chciałbyś mieć swój wkład w upowszechnianie informacji o możliwościach finansowania badań podstawowych przez NCN, zapraszamy do prężnie działającego zespołu koordynatorów dyscyplin NCN. Tym razem poszukujemy osób specjalizujących w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce lub w naukach o życiu. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 kwietnia. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami konkursowymi.

WYDARZENIA

Posiedzenie Rady NCN w marcu

Podczas posiedzenia w dniach 13-14 marca Rada NCN pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Centrum oraz zatwierdziła sprawozdanie z działalności NCN za rok 2018. Członkowie Rady określili warunki przeprowadzania siedemnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM oraz międzynarodowego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze organizowanego wspólnie z Austrian Science Found . W związku z reformą nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzającą m.in. nowy model kształcenia doktorantów, Rada wprowadziła zmiany w obowiązujących regulacjach w tym zakresie. Określono również warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

PUBLIKACJE

Polacy zmierzyli nieskończony Wszechświat z dokładnością do 1%

Międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem prof. Grzegorza Pietrzyńskiego i grupy naukowców z Centrum Astronomicznego PAN zmierzył odległość do najbliższej galaktyki Wielkiego Obłoku Magellana. Pomiar z dokładnością do 1% był możliwy dzięki opracowaniu nowej metody nazywanej powszechnie polską linijką kosmiczną. Badania, których wyniki zostały opublikowane w „Nature” sfinansowano m.in. w ramach konkursu MAESTRO 3.

Ireviken na Niżu Polskim

Dr Justyna Smolarek-Łach z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odtworzyła warunki sedymentacji dolno-sylurskich skał, aby dowiedzieć się jakie były przyczyny tak zwanego wymierania Ireviken, podczas którego wymarły głównie głębokomorskie organizmy. Przy użyciu nowoczesnych metod geochemii organicznej i nieorganicznej badaczka zrekonstruowała poziom natlenienia kolumny wody przed zdarzeniem Ireviken, w jego trakcie i po wymieraniu. Zestawione wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie analogii tego zdarzenia do wcześniejszego wielkiego wymierania na granicy ordowiku i syluru oraz powiązało wymieranie Ireviken z innymi kryzysami biotycznymi znanymi z fanerozoiku. Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu w konkursie PRELUDIUM 7. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie w zakładce Przykłady finansowanych projektów.