KONKURSY

GRIEG: ponad 156 mln zł na polsko-norweskie projekty badawcze

Rozstrzygnęliśmy współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali 28 projektów. Zespoły badawcze otrzymają ponad 156 mln zł na badania podstawowe.

Wyniki konkursu IdeaLab

Ogłosiliśmy wyniki konkursu IdeaLab na interdyscyplinarne, przełomowe projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców we współpracy z badaczami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łączna kwota przyznanego finansowania to prawie 17,5 mln zł. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19

Ogłosiliśmy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs jest organizowany we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF). Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych przeznaczono 4 mln złotych. Wnioski wspólne przyjmowane są do 25 maja 2020 r., natomiast krajowe (do których dołączone będą wnioski wspólne) najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem października 2020 r.

Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19

Informujemy, że nastąpiła zmiana warunków konkursu CEUS-UNISONO w związku z uruchomieniem przez Austrian Science Fund (FWF) szybkiej ścieżki oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii.

Formularze wniosków dostępne

W systemie ZSUN/OSF dostępne są formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS. Wnioski można składać do 16 czerwca do godz. 16:00.

16 czerwca zamknięcie naboru wniosków w konkursie POLS

Przypominamy, że 16 czerwca br. mija termin składania wniosków w konkursie POLS, który jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Celem konkursu jest wspieranie mobilności naukowców.

Ogłoszono tematy kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA

W drugiej połowie 2020 r. sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges) planuje ogłosić konkurs na projekty badawcze w ramach dwóch obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT.

Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Zapraszamy do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.

NAWA – otwarty nabór wniosków do Programu im. Mieczysława Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku.


WYDARZENIA

Szkolenia dla wnioskodawców odwołane

Informujemy, że wszystkie zaplanowane szkolenia dla wnioskodawców zostają zawieszone do odwołania.


CO NOWEGO

Zmiana zasad dostarczania dokumentów do NCN

W związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania.

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN

Na naszej stronie opublikowaliśmy informację dotyczącą decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r. dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz dla wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych, złożonych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4 oraz decyzji i postanowień komisji odwoławczej Rady NCN.

Przedłużenie terminu naboru zgłoszeń w konkursach na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

Do 3 maja br. przedłużony został termin składania zgłoszeń w konkursach na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz naukach o życiu. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami konkursowymi.


PUBLIKACJE

Dyrektor NCN o otwartej nauce

„Wydaje się oczywiste, że wyniki wszystkich badań, które prowadzone są z funduszy publicznych, muszą być dostępne, o ile nie ma istotnych powodów, aby było inaczej. Mówimy tu o tym, że publikacje nie mogą być ukryte za finansowymi barierami i dostępne tylko dla tych, którzy zapłacą, często niemałe środki”. O polityce otwartego dostępu opowiada dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki.

W poszukiwaniu dowodów na istnienie ekstremalnych zjawisk glacjalnych w Europie

Badania realizowane pod kierunkiem dr. hab. Piotra Weckwertha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu umożliwią rekonstrukcję nierozpoznanych dotąd procesów związanych z katastrofalnymi zjawiskami glacjalnymi, które miały miejsce podczas ostatniego zlodowacenia na Niżu Europejskim. Uzyskane wyniki pozwolą na ich czasową i przestrzenną korelację ze zmianami zasięgu czoła ostatniego lądolodu. Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu w konkursie OPUS 16. Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie.