Austrian Science Fund (FWF) logotype

Powstała w 1967 r. agencja Austrian Science Fund (FWF) jest centralną instytucją finansującą badania podstawowe w Austrii. Do priorytetowych obszarów działań FWF należy m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

5 kwietnia 2018 r. w Pradze dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz Przewodniczący FWF prof. Klement Tockner podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego ogłoszono konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

W dniu 17 czerwca 2019 r. dyrektorzy agencji stowarzyszonych w ramach inicjatywy Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (CEUS) podpisali umowę w sprawie konkursu na dotacje, który umożliwiła finansowanie wspólnych dwustronnych lub wielostronnych projektów badawczych naukowców z Polski, Austrii, Republiki Czeskiej i Słowenii.

Od początku 2021 r. NCN współpracuje z FWF w programie Weave.


Kontakt